Kvůli pandemii koronaviru se české školy zavřely 11. března. Od té doby mnohé z nich najely na režim tzv. online výuky, nicméně den, kdy se dveře mateřských, základních i středních škol znovu otevřou, se pomalu blíží. Dle nařízení vlády by se tak mělo stát 25. května, ačkoliv některé z pražských školek již svůj provoz zahájily, nebo jej hodlají zahájit.

Ochranných prostředků je dostatek

Fyzická přítomnost žáků se v pražských školách výrazně navýší už 11. května,“ je si vědom radní Šimral. Ten den by se prezenční výuka měla týkat jednak maturantů, žáků 9. tříd základních škol či vysokoškolských studentů. Největší nápor na školská zařízení ale radní očekává o 14 dnů později.

Máme zprávy o tom, že všechny základní i střední školy jsou vybaveny adekvátním množstvím jak ochranných pomůcek, tak i dezinfekčních prostředků, a vůbec vším, co by podle manuálu ministerstva školství měly splňovat,“ pravil radní. Magistrát bude do škol zajišťovat dovoz štítů a roušek, ale i speciálních plastových boxů pro uskutečnění maturitních zkoušek.  

Podstatná je informovanost

Všechna školská zařízení budou dodržovat nařízení a doporučení české vlády. V praxi například výuka bude probíhat tak, že ve třídě by mělo být nanejvýše 15 žáků. Na to, aby se zbytečně neshlukovali před školou, bude dohlížet někdo z pedagogického sboru. „Dítě v jakémkoliv věku přijde před školu, kde pedagogové budou dohlížet na to, aby nedocházelo ke shlukování. Před vstupem do budovy budou všichni žáci povinováni k tomu, aby odevzdali podepsané prohlášení svými rodiči nebo zákonnými zástupci, že nemají příznaky virového onemocnění. Pokud příznaky mít budou, budou posláni domů,“ uvádí radní.

Děti a studenti budou muset ve školách mít roušky, přičemž při cestě do školy je musí mít nasazený i jejich doprovod, tedy rodiče. „Každý žák bude muset mít s sebou na jeden školní den alespoň dvě roušky a sáček na uložení použitých roušek,“ vysvětlil radní. Podrobné informace o fungování škol by se měli rodiče dozvědět buď z webových stránek magistrátu, nebo ještě lépe, z webových stránek konkrétních škol.

Jídelny a družiny

Co se stravování týče, ponechá Šimral na uvážení jednotlivých ředitelů, jak se k situaci postaví. „Školské stravování se bude řešit na základě požadavků žáků, respektive jejich rodičů. Bude záležet na každé škole, jak k tomu přistoupí, zda klasickým školním stravování, či nějakým cateringem,“ nechal se slyšet. Obdobně je tomu i v případě družin, které podobně jako školy mohou fungovat nanejvýše do 16 hodin. „Bude též záležet na konkrétních školách, jak bude provoz družin realizován,“ sdělil na dotaz Blesk.cz.

Děti zdravotníků, hasičů a policistů

Na druhou stranu radní ujistil, že školky, které zajišťují výchovu a dozor nad dětmi příslušníků Integrovaného záchranného systému, budou v provozu do 17. května s tím, že pakliže v té době budou kapacitní problémy s jejich umístěním do řádných školských zařízení, budou tyto speciálně vyčleněné dětské skupiny pokračovat dál. „Určitě se nestane to, že bychom za tyto rodiče nezajistili hlídání,“ dodal radní.

V neposlední řadě magistrát také zohledňuje výchovu a vzdělání handicapovaných dětí. „Ale opět se musíme řídit podle manuálu, který vydalo ministerstvo školství,“ sdělil radní Blesk.cz. „Děti s nějakým lehčím postižením budou do školy moci normálně chodit. Pro ty, které ale už trpí nějakými těžšími poruchami, zůstanou školy zavřené.“

Repetenti letos nebudou

Pandemie koronaviru se podle všeho také v Praze výrazně podepíše do celkového známkování na konci školního roku. Podle Šimrala bude magistrát klást velký důraz na to, aby školy hodnotily žáky především za období před vypuknutím pandemie.

„Všechny žáky hodláme hodnotit na základě toho, jak probíhala výuka do té doby, než se zavřely školy, tedy do půlky března. Následně se nějakým způsobem bude hodnotit výuka v online prostředí,“ uvádí Šimral. Zároveň dodává: „Ředitelé byli ohledně hodnocení žáků instruováni tak, aby přihlíželi k situaci, která zde nastala. Dobrá zpráva pro mnohé studenty je, že nemohou propadnout, čímž se zabrání neférovému jednání.“

Fotogalerie
21 fotografií