Už předešlé vedení magistrátu vyzvalo Showpark, aby halu č. 18, kterou v tržnici užívá, opustil. Nynější vládnoucí koalice na požadavku trvá. Opírá se přitom o neplatnost smlouvy, kterou uzavřel Showpark s tehdejším pronajímatelem tržnice Delta Center do roku 2025. Praha Delta Center vypověděla smlouvu o užívání a pronájmu areálu tržnic v roce 2012, přičemž od té doby celou kauzu řeší soud, který prvoinstančně rozhodl ve prospěch hlavního města, nicméně nepravomocně.

V činnosti podniku nebráníme, zní z magistrátu

„Několikrát jsem jednal jak s úředníky, tak s politiky hl. města. Upozornil jsem, že máme platnou smlouvu se společností Delta Center a dokud nebude pravomocný rozsudek, že Delta Center užívá prostory tržnice neoprávněně, není v právním státě možné, aby nás město vyzývalo k vyklizení,“ uvedl pro Blesk.cz jednatel společnosti Eroc, která zřizuje Showpark, Zbyněk Matela. „Chtěl jsem znát stanovisko města, kam chtějí, aby se náš podnik stěhoval,“ uvedl. Bezvýsledně.

Není možné, abychom pro účely prostituce poskytovali prostory v držení hlavního města. Pokud se ovšem přestěhují do soukromých prostor, nebudeme s tím mít problém,“ vysvětlil náměstek primátora Pavel Vyhnánek (Praha Sobě). „Nejde vůbec o nějaký boj proti prostituci nebo za morálku, ale pouze o poskytnutí prostoru Pražanům ve velmi cenném areálu, který je hlavního města a nehodný provozu nevěstince. Pokud chceme, aby sem v budoucích letech chodili rodiny s dětmi, není možné, aby chodili okolo nevěstince,“ uvedl náměstek.

Ideální místo

Showpark Market přitom v areálu tržnice funguje od roku 1998. Dlouhodobě bez obtíží, a v zásadě ne náhodou. „V době, kdy jsme začali plánovat existenci podniku, byla poptávka po tom řešit problematiku prostituce v centru města,“ uvádí Matela. „Skutečnost, že majitelem areálu tržnice bylo město, nám tehdy dávalo jistotu, že se jedná o dlouhodobý zájem města řešit prostituci.“ Zároveň dodává, že tehdejší primátor Jan Koukal (ODS) podporoval zřízení zóny prostituce právě na Bubenském nábřeží. Jen za loňský rok prostory Showparku využilo přes 160 tisíc návštěvníků.

„Prostitutky“ utržené ze řetězu?

Celá kauza o tom, zda Showpark přestane existovat, má ještě jeden aspekt. Podle Mately s podnikem spolupracuje každoročně zhruba 600 žen. „Řada z nich s námi spolupracuje 10 – 15 let. I to ukazuje na určité stabilní prostředí,“ sdělil. Odborníci se přitom obávají toho, že by mohlo dojít k problémům ohledně nejen regulace prostituce na území hlavního města, ale i k incidentům, při kterých mohou dojít tyto ženy k újmě na zdraví, nebo být vystaveny existenční krizi.

Showpark v holešovické tržnici.
Autor: Showpark

Vždy se lépe kontroluje strukturovanější celek, kde jsou všechny informace i lidé více méně na jednom místě, než množství menších subjektů, na které se v případě konce podniku tak velkého, jako je Showpark, pravděpodobně tamní osazenstvo rozpadne,“ uvedl pro Blesk.cz Andrej Anastasov z portálu Sex.cz. Ten zároveň upozornil, že část žen může přejít do jiných podniků, jiné do privátů, což s sebou může nést nejrůznější úskalí.

Rizika nejstaršího povolání bez dozoru

„Nejrizikovější práce v sexbyznysu je ta, kdy se žena není schopna dovolat pomoci, tedy pracuje sama a skrytě, nemá možnost s někým sdílet své profesní útrapy,“ sdělila Blesk.cz Barbora Pšenicová, projektová manažerka organizace Rozkoš bez rizika, která spolupracuje se sexuálními pracovnicemi. „S největší pravděpodobností by se ženy přesouvaly právě do privátní scény.“ Ta už by nemusela být soustředěna na jednom místě, jako je tomu v případě »největšího pražského nevěstince« nyní, ale prakticky všude po Praze. Bez přítomnosti alarmů nebo personálu, který dbá na jejich ochranu.

„Problém také je, že privátní scéna zřejmě nebude schopna reagovat rychle a tak pružně jako například klub, který funguje na základě jiných pravidel, takže by se mohlo stát, že část žen přijde o své zaměstnání,“ uvádí Pšenicová. Anastasov k tomu dodává, že zatímco doteď byly ženy, pracující v Showparku, uvyklé nějakému řádu i záštitě, měly též prostor, kde vykonávaly svou činnost. „Nyní by si musely najít, platit a spravovat poměrně drahý pracovní prostor, což je podle nás daleko důležitější problém,“ upozorňuje. Nehledě na to, že finanční problémy, které tím pro mnoho pracovnic můžou nastat, mohou ovlivnit i životy jejich rodin.
Showpark v holešovické tržnici.
Autor: Showpark

„Pro nás jako Rozkoš Bez Rizika je Showpark pracovním prostředím pro ženy, které se dobrovolně rozhodly pro tuto profesi,“ uvádí manažerka dále. V případě fungujících podniků, kterým Showpark léta je, má organizace lepší možnost se sexuálními pracovnicemi komunikovat a spolupracovat, eventuální problémy pak řešit s majitelem, což se prý také děje.

Nevěstinec jizvou na tváři Prahy

Náměstek primátora dále argumentuje tím, že celá tržnice je „jizvou na tváři Prahy“. Za vinu to dává právě nevěstinci. „To, jak tržnice vypadá, je do určité míry i výsledkem fungování největšího nevěstince v Praze, který ten prostor velmi znehodnocuje,“ uvedl s poukazem na problematické živly, které nevěstinec může lákat.

Blesk.cz se proto s dotazy obrátil na bezpečnostní složky, zda mohou tento argument potvrdit. „Čas od času všeobecně do holešovické tržnice k řešení deliktů přestupkového charakteru vyjíždíme. Obecně lze ale říci, že se počtem tyto výjezdy nevymykají běžnému průměru,“ uvedl mluvčí Policie ČR Tomáš Hulan.

Jeho slova potvrzuje i mluvčí Městské policie hl. m. Prahy Irena Seifertová. „V našich evidencích jsme nezjistili žádné oznámení, které by mělo jakoukoli souvislost s provozem erotického nočního podniku ShowPark v holešovické tržnici. Ani hlídky městské policie v rámci činnosti nezaznamenaly žádné oznámení od občanů ohledně narušování veřejného pořádku, případně páchání trestné činnosti.“

Vyhnánek je přesto přesvědčen o nevhodnosti provozování nevěstince v prostorách tržnice. „Provozovatel Showparku si evidentně povšiml, že rozhodnutí magistrátu vystěhovat jej z tržnice myslí magistrát poprvé vážně. Na našem přesvědčení, že není úkolem města pronajímat své prostory pro provozování prostituce, se každopádně nic nemění,“ uvedl. „Co by nám provozovatel nachystal pro příště, pokud bychom je v prostorách města nechali? Požadavek na udělení městské dotace na provoz?“ uzavírá řečnickou otázkou.

Fotogalerie
26 fotografií