Asi málokterá organizace je tolik obestřená tajemnem a záhadami jako právě zednáři. Většina z nás si zednáře představuje postavy v černých oblecích, které si předávají tajemná znamení a v pološeru u svící bádají nad skrytými tajemstvími. Veřejnost teď může nakouknout za oponu a prozkoumat, jak české zednářství skutečně funguje. Umožní jim to právě probíhající výstava v Novoměstské radnici, která mapuje stoletou historii československého, potažmo českého zednářství.

„Expozice prezentuje autentické zednářské předměty i repliku zednářské dílny. Místnost, ve které se scházejí zednářské lóže k rituálním pracím, je připravena co nejvíce autenticky včetně zednářských symbolů a předmětů, jako je originál vitráže Měsíc, Delta, Slunce. Zároveň bude možné nahlédnout do “komůrky rozjímání”, malé místnosti, kde se uchazeč o vstup do řádu připravuje na své zasvěcení,“ uvedl kurátor výstavy Jan Dvořák.

V rozsáhlé expozici se poprvé představí všech 28 aktivních lóží z celé České republiky, jejich bohatou historii a významné osobnosti spjaté s jednotlivými lóžemi. Kromě Prahy působí lóže v Brně nebo Ostravě. Kdo by si myslel, že se jedná o čistě mužské společenství, ten je na omylu. Existují jak lóže smíšené, tak čistě ženské.

Mucha zednář

Součástí výstavy je také jedno z Muchových děl s názvem Poslední dílo. Sám Mucha byl, stejně jako bratři Čapkové, Edvard Beneš nebo Jan Masaryk, totiž zednář a zmiňovaný obraz pražským zednářům daroval. Jedná se o dílo zobrazující muže se zástěrou a růží, který drží v rukách kladivo a dláto a za ním je vidět duha, symbol naděje, života a štěstí. Postava znázorňuje zednářského učně, který pomocí kladiva a dláta otesává hrubý kámen, aby zhotovil dokonalou krychli.

Novoměstská radnice jako symbol

„Výstavu zednáři připravili ve spolupráci s Novoměstskou radnicí v Praze, v jejíž sedmi sálech galerie a suterénních gotických prostorách se koná. Novoměstská radnice s radostí hostí výstavu ke 100. výročí založení Veliké Lóže České republiky už proto, že již historicky se toto místo s příběhem zednářů protíná alespoň v symbolické rovině. Nádherná gotická klenba Mázhausu Novoměstské radnice totiž odkazuje na umění středověkých kamenických hutí, ke kterým se pak vztahuje zednářská symbolika jako taková,“ uzavírá ředitel radnice,Albert Kubišta.

Kdy: 27. 9. – 26. 11. 2023.
Kde: Galerie v přízemí a suterénní prostor Novoměstské radnice, Karlovo náměstí 1/23.
Za kolik: plné 149 Kč, snížené 80 Kč.

Fotogalerie
12 fotografií