V Praze 10 funguje celkem 13 základních a 20 mateřských škol, jejichž zřizovatelem je vršovická radnice. Dohromady působí ve 40 samostatných objektech, přičemž většina z nich se nachází v nelichotivém stavu. V lepším případě se jedná o budovy staré 45 let, v tom horším přesahuje jejich stáří 100 let. „Technický stav naprosté většiny tomu odpovídá,“ říká radní Prahy 10 pro investice Olga Koumarová (ODS).

Už není na co čekat

„V podstatě na denním pořádku jsou v našich školách a školkách havárie zdravotně technické instalace, elektroinstalace a další poruchy,“ vyjmenovala radní. „Současný technický stav školských budov je nutné ihned systematicky řešit. Reagujeme desetiletým záměrem, vzhledem ke stáří budov ale není reálné predikovat úplně všechny náklady. Postupně se mohou přidávat další nutné opravy, dosud skryté,“ přiznává radní pro investice.

Dlouhodobý plán, který radnice schválila, počítá s investicí ve výši více než 1,7 miliard do školských budov v horizontu 10 let. Už letos by se měly dočkat nezbytných oprav MŠ U Vršovického nádraží a ZŠ Olešská. V plánu je také novostavba ZŠ Bajkalská. Na tyto a další opravy radnice pro letošní rok vyčlenila 86 milionů korun – tedy tolik, kolik nepříznivá finanční situace radnici umožňuje.

Radnici dlouhodobě schází 100 milionů korun ročně na krytí běžných výdajů. Také jsme zjistili, že máme od dob minulého vedení zasmluvněny investice za 700 milionů, pro které neměla radnice plné finanční krytí,“ svěřila se totiž v dřívějším rozhovoru starostka Chmelová.

Přibudou i nová místa?

„Máme k dispozici aktualizovanou demografickou analýzu, z níž vyplývá, že současné kapacity jsou nedostatečné. Podle zmíněného materiálu do roku 2028 naroste počet dětí ve věku 6-10 let o 10 % a ve věku 11 – 14 let dokonce o 42 %,“ vypočítává radní Prahy 10 pro oblast školství David Kašpar (VLASTA).

Krom havarijního stavu stávajících budov se radnice zaměří i na zvýšení kapacit stávajících školských zařízení. Byť se zpožděním oproti původnímu plánu, stále se počítá s rekonstrukcí a obnovou ZŠ V Olšinách. Další lokality, v nichž by nové školy měly vzniknout, hodlá radnice průběžně vytipovávat.
Fotogalerie
11 fotografií