První šťastlivci se po náročných měsících konečně dočkají. Magistrát hlavního města spouští projekt pro smolaře, pro které nebylo v žádné organizaci místo: „Lidé, kteří budou bydlet v tomto bytě a dostanou se i do následujícího bytu, jsou ti, kteří žádali pražské i mimopražské organizace poskytující sociální služby, ale nebylo jim opakovaně vyhověno. Praha zabezpečí tuto službu v řádu měsíců, nikoliv v řádu let,“ vysvětluje radní pro sociální oblast Milena Johnová (Praha Sobě).

Doposud se o mladé dospělé museli starat samotní rodiče a podle radního Adama Zábranského (Piráti) to nebylo nic jednoduchého: „Bohužel do této doby tito mladí dospělí byli odkázaní na to, že tuto péči jim museli zajišťovat rodiče. Což je extrémně zatěžovalo až do roviny, kterou si nikdo z nás neumí představit,“ řekl Zábranský. 

Vytipovaná šestice mladých dospělých s poruchou autistického spektra bude mít pronajatý městský byt a hlavní město jim zajistí intenzivní péči, kterou tito lidé potřebují, s podporou několika asistentů a všemi službami, které jsou pro ně nutné. Pokud bude projekt úspěšný, je magistrát hlavního města ochotný rozšířit bytový fond pro lidi s poruchou autistického spektra. Podporu bude zajišťovat a koordinovat organizace Nautis, Národní ústav pro autismus.