Doktorka Kulvajtová se u soudu vyjadřovala k původu a možnému vzniku poranění, které byly na těle poškozeného zjištěny. Podle ní jich bylo celkem 19, přičemž fatální bylo probodnutí srdce, v jehož důsledku poškozený do několika málo minut vykrvácel. „Byla zasažena levá komora srdeční. I kdyby se poškozený nacházel vedle kardiochirurgického sálu, byla by možnost záchrany velice nízká. Je to poranění opravdu závažné,“ konstatovala znalkyně Kulvajtová.

Znalkyně rovněž podotkla, že na těle poškozeného bylo zjištěno několik řezných poranění, které nasvědčují tomu, že se útoku nožem bránil: „Rány v oblasti horních končetin byly typické pro obranu. Například poranění dlaní jsou typická pro případy, kdy se poškozený snaží ten útočný nástroj zachytit.“

Markéta Kulvajtová konstatovala, že všechna zjištěná poranění vznikla za života poškozeného. Soudu vysvětlila, jak lze taková poranění rozeznat. „Takzvaná vitální reakce je reakce, která nám dává vědět, zda poranění vzniklo zaživa. U poranění ostrým nástrojem se to projevuje zbarvením okrajů té rány,“ vysvětlila znalkyně. Takové známky podle jejího posudku vykazoval právě i odříznutý penis poškozeného muže. „U toho poranění, mám na mysli to odříznutí zevního genitálu, ta vitální reakce nebyla až tak výrazná. Nicméně tam stále byla, tudíž i toto poranění vzniklo za života. Pravděpodobně však vzniklo až v samotném závěru,“ řekla znalkyně soudu.

Odříznout penis není jednoduché

Znalkyně na dotaz soudu později doplnila, že odříznout penis od těla není vůbec jednoduché a je k tomu potřeba vyvinout značnou sílu. „Penis je tvořen topořivými tělesy, to je hodně hutná až elastická tkáň a je potřeba skutečně velké intenzity, aby došlo k jejímu přerušení. Není tam žádná kost, nicméně je to jako vazy nebo svaly, tudíž je potřeba velké síly,“ uvedla znalkyně Kulvajtová.

Psycholog ani psychiatr nezjistili žádné závažné duševní onemocnění, které by výrazně snížilo rozpoznávací schopnosti obžalovaného, podle psychiatra Tichého byly u obžalovaného pouze mírně sníženy ovládací schopnosti. Znalci rovněž konstatovali, že kvůli situaci se společnou dcerou své bývalé ženy, kterou mohl vídat jen omezeně, byl v dlouhodobém afektu.

Účelový výpadek paměti?

Znalci se vyjádřili k tvrzení obžalovaného muže, který opakovaně uvedl, že si průběh rvačky od jisté chvíle nepamatuje. „Určitě tam nepůsobila nějaká psychopatologie, jeho kognitivní funkce jsou zachovány,“ vyloučil psychiatr Tichý s tím, že se nabízí dvě vysvětlení. „Buď to může být účelové tvrzení na základě obhajoby. Na druhou stranu to také může být potlačení toho nepříjemného zážitku do podvědomí,“ vysvětlil znalec.

Výslechem znalců bylo v projednávaném případu ukončeno dokazování. Městský soud v Praze vynese rozsudek v pátek. Státní zástupce Miroslav Mojžíš obžalovanému Anatolii M. navrhuje šestnáctiletý trest. Anatolii M. v úterý u soudu vypověděl, že připouští, že se skutek stal. Odmítl však, že by do místa bydliště své bývalé ženy přijel s tím, že někomu ublíží. Podle jeho verze jej poškozený muž vyzýval k souboji, při kterém inkasoval několik tvrdých úderů.

Obdržel jsem ránu, něco jako knockout. Nemohu to popsat, protože to bylo nečekané. Dále si rvačku a její podrobnosti nepamatuji. Měl jsem nůž na opasku, je možné, že jsem ve stavu paniky nůž použil. Ten člověk měl možnost utéct, kdybych mu nějak vyhrožoval, nebo mu ukazoval zbraň. Nijak jsem jeho pohybu nepřekážel,“ hájil se u soudu obžalovaný cizinec. Obžalovaný muž navíc tvrdí, že poškozeného muže nikdy předtím neviděl a neměl tušení, že se jedná o nového přítele jeho bývalé ženy. K domu, kde dříve bydlel, údajně přijel kvůli tomu, aby zkontroloval svou dceru.

Fotogalerie
11 fotografií