Šokující událost se odehrála poslední březnový den roku 2022. Student michelského učiliště Jaroslav Ř. se ten den vypravil do školy s tím, že svou zlost a vztek si vybije na učiteli, jenž mu den předtím dal nedostatečnou ze zkoušení. Nešlo o žádný útok z afektu, žádné chvilkové zatemnění mysli. Svůj chladnokrevný čin si student měl čas promyslet.

U Městského soudu, který případ začal řešit, pak všechny student šokoval svými prohlášeními. „Je mi upřimně líto, že měli (spolužáci – pozn. red.) takového učitele. Víceméně jsem se pro ně obětoval a ušetřil jsem jim práci,“ zněla jeho šokující slova.

Že ani po brutálním činu nebyl schopen pochopit následky svého konání, byla dříve přesvědčená státní zástupkyně Jana Murínová, která požadovala 14letý trest odnětí svobody.

Neměla jsem pocit, že by projevoval lítost, že by dával najevo sebereflexi. Bude ale ještě záležet na znalcích z oboru psychologie a psychiatrie, aby se k tomu vyjádřili, jestli vůbec je schopen nějakého projevu sebereflexe či náhledu na věc,“ sdělila dříve pro Blesk s tím, že Jaroslav se podle ní staví od začátku do role hrdiny, který zachránil ostatní kamarády, a ti mu teď budou vděční za to, že je zbavil „zlého učitele“.

Přitěžující okolnost

Své názory nezměnila státní zástupkyně ani na závěr soudního procesu. Ve své závěrečné řeči se opírala především o důkazy, které přednesli soudní znalci. Ti připustili, že v afektu mohly být jeho ovládací schopnosti mírně snížené, avšak rozpoznávací schopnosti nikoliv. Odborníci také konstatovali, že u obžalovaného diagnostikovali smíšenou vývojovou dysfázii, která se řadí mezi psychické poruchy. Proto požadovala také ambulantní psychiatrickou léčbu.

„Rozhodl se řešit situaci tím způsobem, že odstraní příčinu svého trápení, tedy tím že usmrtí svého učitele, svůj afekt nebyl schopný ovládnout a přestat. Nebyl schopný racionálně korigovat své jednání a pokračoval v útoku i přes to že, bylo zcela evidentní, že poškozený už je fatálně zraněn,“ uvedla. Zároveň ale připustila, že učitel, o němž se hovořilo, že umí být ke studentům přísný, mohl k žákovi přistupovat s větší mírou pochopení.

Učiliště po útoku na učitele Jana K.
Autor: Blesk.cz

Obhájce Jaroslava Ř. se ve své závěrečné řeči snažil soudce přesvědčit, že nešlo o vraždu, nýbrž o zabití, což by z právního hlediska byla mírnější klasifikace, kde je trestní sazba nižší. Podle něj Jaroslavovy činy vycházely ze značného rozrušení, které bylo způsobeno pětkou ze zkoušení. Obhájce také poukazoval na to, že učitel měl žáka zesměšňovat a dlouhodobě jej ponižovat. Upozornil také na to, že učitel nebral příliš v úvahu Jaroslavovy psychické potíže, o kterých byl vyrozuměn.

„Musím přiznat, že pedagog podcenil doporučení být shovívavější, vzhledem k jeho špatnému psychickému stavu. Jaroslav Ř. se měl učit jiným způsobem než spolužáci,“ uvedla státní zástupkyně. Zároveň ale neopomněla konstatovat, že by bylo „nepřijatelné a neakceptovatelné, aby bylo kladeno za vinu poškozenému, že vyvolal jednání obžalovaného. Společnost nemůže akceptovat, aby žák sáhl k fyzickému útoku. Nelze ani zvažovat jinou právní kvalifikaci než zločin vraždy.“ Její brutální provedení navíc považovala za přitěžující okolnost.Nejen usmrcení, ale následná devastace těla poškozeného,“ zmínila konkrétně.

Psychicky na dně

Obžalovaný Jaroslav při závěrečném líčení celou dobu upřeně hleděl do země se sklopenou hlavou a ani nedutal, promluvil pouze ve své závěrečné řeči, kterou přečetl ze svých poznámek. Z jeho chvějícího se hlasu bylo značně patrné, že je mladík rozrušen.

„V rámci své řeči bych chtěl říct, že svého jednání upřímně lituji a rád bych to napravil, až budu na svobodě. Byl jsem psychicky na dně, nevěděl jsem co dělám a jaké budou následky. Ujely mi nervy a proto jsem jednal tak, jak jsem jednal. Chtěl bych se proto léčit, ať je to jakákoliv léčebna. Ještě jednou bych se chtěl omluvit pozůstalým, byla to blbost. Stydím se za své je jednání, stydím se za to, že jsem zlomil srdce pozůstalým,” pronesl tentokrát. Lítost vyjádřil i vůči své rodině za to, čemu ji svým počínáním vystavil.

„Mírných” 12 roků vězení

Soud mu za bezprecedentní a surový útok vyměřil 12 let ve věznici s ostrahou. Zároveň mu vyměřil také peněžitou náhradu škody za 7 milionů korun, a také ambulantní psychiatrickou léčbu, kterou podstoupí ve výkonu trestu.

„Je prokázáno, že obžalovaný se činu dopustil za snížené příčetnosti,“ vysvětlil předseda trestního senátu Tome Frankič. „Je dospělý, není nepříčetný, je trestně odpovědný. To, co svědčí v jeho prospěch, bylo zohledněno,” řekl soudce. Verdikt je nepravomocný. Pro odvolání si obhájce i státní zástupkyně ponechali lhůtu na promyšlení.

„Navrhovala jsem trest v délce 14 let. Já si počkám na písemné odůvodnění. Předpokládám ale, že odvolání podám, protože se domnívám, že i při zohlednění všech polehčujících okolností mi 12 roků připadá mírných,“ sdělila státní zástupkyně Murínová po soudním líčení. „Nesouhlasím s tím, že by pan poškozený obžalovaného vyprovokoval. S touto verzí se nelze spokojit,“ uvedla dále k dotazu, zda mohl soud brát v potaz tuto verzi, kterou prosazovala obhajoba.

Zvážíme, zda podáme odvolání, a nechť pak odvolací soud rozhodne o tom, zda právní kvalifikace, která byla užitá, byla adekvátní. Kloním se k tomu, že verdikt může být příznivější,“ sdělil obhájce odsouzeného studenta. „Nezpochybňuji to, že je vyloučeno, aby žák zabil učitele kvůli udělené pětce. Ale ten vztah byl velmi problematický, k čemuž se vyjadřovali soudní znalci z oboru psychiatrie. Tím budu samozřejmě argumentovat dále.“

Video
Video se připravuje ...

Ředitel Středního odborného učiliště Karel Dvořák vzpomíná na zavražděného učitele Jana K. (13. dubna 2022) David Malík

Fotogalerie
67 fotografií