Eskorta přivedla Jaroslava do soudní síně kolem půl desáté. Jako první promluvili znalci z oboru psychiatrie a psychologie, Vlastimil Tichý a Jiří Klos. Podle Tichého Jaroslav Ř. netrpěl ani netrpí žádnou duševní poruchou a je průměrně inteligentní, byl u něj ovšem diagnostikován disharmonický vývoj osobnosti. „Osobnost je afektně a emočně labilní, rovněž se jedná o jedince submisivního se sklonem k depresivní reaktivitě. U obžalovaného byla shledána smíšená vývojová dysfázie – nerovnoměrný vývoj intelektu, emocionalita, neschopnost běžně verbálně komunikovat a porozumět mluvenému slovu,“ nechal se slyšet znalec.

Video
délka: 00:09.44
Video se připravuje ...

Jaroslav Ř. u Městského soudu v Praze, 20. ledna 2023. Blesk TV

Uvedl také, že v době, kdy do ruky vzal mačetu a v kabinetu brutálně zavraždil svého učitele, byly jeho rozpoznávací schopnosti zachovány, jinak to ovšem bylo s jeho ovládacími schopnostmi. „Pobyt obžalovaného na svobodě je nebezpečný, znalci proto ve svém znaleckém posudku navrhují léčení formou ambulantní. Resocializace obžalovaného je obecně možná, ale ztížená,“ uvedl. Agresivně prý Jaroslav jedná pouze ve výjimečných situacích, když je ve stresu. „Evidentně se na zkoušky opravdu připravoval a po neúspěchu přistoupil k odstranění příčiny,“ uvedl znalec s tím, že Jaroslav svůj čin vytěsňuje.

Byl schopen si uvědomit, že zabít někoho je špatné a že se to nedělá. „Postupně u něj docházelo k vývoji postupného městnavého afektu, měl pocit, že ten učitel po něm jede, schválně ho potápí. Poctivě se učil na zkoušku dle otázek – ale jakmile by došlo k menší změně, nebyl schopen zareagovat vzhledem k tomu, že nebyl schopen vlivem frustrace rozeznat verbální změnu zadání. On nakonec přistoupil ke zkreslení myšlení, nevěděl, jak to řešit – jeho matka nešťastně druhý den ráno zmínila, že opět selhal ve škole a že bude zařazen nejspíš do školy, kam chodí jeho sestra, tedy pro mentálně postižené. Viděl neřešitelnou situaci a rozhodl se odstranit ten původ těch obtíží, což byl ten učitel,“ vysvětlil znalec. Jaroslav je podle něj nevyzrálý, má infantilní rysy a odpovídá dítěti ve věku 14 až 15 let.

Znalci mu navrhli psychologickou léčbu ambulantní formou spojenou s psychoterapií. „Ústavní léčbu nenavrhujeme, jelikož on si uvědomuje, že udělal špatnou věc, a neustále plakal, že chce k rodině. Není aktuálně společnosti nebezpečný,“ uvedli znalci s tím, že s ohledem na to, že muž pravděpodobně skončí ve vězení, je ústavní léčba zbytečná, neboť by nebylo co léčit.

Jaroslav podle nich trpěl také tzv. anxiózně dysforickým syndromem, byl v permanentním stresu a ve špatné zlostné náladě. Státní zástupkyně Jana Murínová se následně ptala, proč Jaroslav učiteli nezasadil jen jednu ránu, která by i tak byla smrtící, ale pokračoval v útoku dál. „Afekt byl tak dramatický a přesahoval možnosti jeho regulace, vymklo se to kontrole a nebyl schopen přestat. V momentě, kdy došlo k vyhrocení situace, už nebyl schopen jednání zastavit,“ uvedl znalec.

„Jeho chování po spáchání trestného činu si lze vysvětlit tak, že vytěsnil závažnost činu. Uváděl, že do něj vstoupil ďábel – on si to tak skutečně vysvětloval, že to nebyl on, že by udělal tak hrozný čin,“ dodal znalec. Při výpovědi znalce se Jaroslav štkavě rozvzlykal. 

Co se stalo?

Jaroslav vraždil 31. března 2022, vstoupil do kabinetu a svého učitele rozsekal mačetou. Motivem pro tak hrůzný čin měla být podle obžaloby pětka, kterou mladík od učitele Jana dostal o den dříve, tedy 30. března, z předmětu sdělovací technika. Kvůli špatné známce a také kvůli dlouhodobě špatnému vztahu mezi ním a učitelem u Jaroslava Ř. podle spisu vygradoval pocit křivdy a frustrace. Obžaloba tvrdí, že mladík chtěl učitele nejprve upálit, kvůli čemuž si přes internet objednal zapalovač a benzin. Když mu ale matka ráno v den činu pohrozila, že bude muset změnit školu, rozhodl se konat hned – učitele zabít. Předstíral, že jde na procházku, a vzal si s sebou mačetu, rukavice a nůž. Ve škole v Ohradní ulici se pak schoval na toaletách, čekal, až učitel vejde do svého kabinetu, a vyrazil za ním. 

Když učitel mladíka viděl, jak přichází k němu do kabinetu, vstal ze židle a šel k němu. Jaroslav Ř. mu podle obžaloby zasadil několik ran 60centimetrovou mačetou seshora na hlavu, do krku i do zad. Nezastavilo ho, ani když učitel ležel na zemi. S brutálním útokem přestal, až když si byl jistý, že je učitel mrtvý. Učitel při obraně mj. také přišel o tři prsty.      

Ze školy potom Jaroslav Ř. utekl, a aby ho nemusel pouštět vrátný, vyskočil oknem a jel na nádraží Kačerov a odtud na Zbraslav. Tam si chtěl u Vltavy vyčistit krev z kalhot. Když mu volali rodiče, předstíral, že o ničem neví. Policie ho zadržela v Dolních Břežanech, v té době nebyl pod vlivem alkoholu ani drog.

Fotogalerie
26 fotografií