Rooseveltův most byl uzavřený pro veškerou dopravu a od začátku července do poloviny srpna i pro pěší. Opravoval se kvůli zhoršenému stavu mostního svršku. „První auta včetně městské hromadné dopravy se na most vrátí ráno v pondělí 2. září. Poslední stavební úpravy vozovky budou probíhat ještě během soboty 31. srpna,“ řekl náměstek primátora Michal Vozobule.

Na celém mostě stavbaři obnovili vnější železobetonové římsy a části chodníků. Opravy se dočkalo i zábradlí, vyměněny byly dožilé mostní závěry. „Při provádění rekonstrukce se zjistil horší stav mostní konstrukce v části přes Tyršovu ulici. V nejbližší době tak bude navazovat oprava spodní stavby tohoto mostu, která se ale provozu na mostě nedotkne,“ uvedl Vozobule. Přilehlá schodiště se budou řešit samostatně v následujících letech.

Wilsonův už jede

O pár dnů dříve, v úterý 27. srpna se podařilo pro osobní dopravu zprovoznit Wilsonův most na Americké. „Vzhledem k plánovanému ukončení prázdninových jízdních řádů bude městská hromadná doprava jezdit přes most od pondělí 2. září, kdy bude opět spuštěn plný provoz,“ vysvětlil náměstek primátora Pavel Šindelář.

Wilsonův most se opravoval kvůli nevyhovujícímu stavu vozovky.  Předchozí rekonstrukce přitom skončila v květnu 2014. Vozovka se přitom zvlnila už krátce po rekonstrukci.

„Stavebníci v srpnu 2017 provedli na zkoušku několik variant předláždění vozovky a v měsíčních intervalech pak rok měřili deformace jejího povrchu,“ dodal Vozobule. Podle výsledků se pak zvolila definitivní úprava, ta vyřešila i jiné odvedení vody z povrchu i podpovrchových vrstev vozovky.

Fotogalerie
7 fotografií