Celková rekonstrukce Wilsonova mostu přitom skončila v květnu 2014. Vozovka se na mostě ale zvlnila poměrně záhy. „Důvodem opravy je nyní nevyhovující stav povrchu vozovky po jejím pětiletém užívání. Vymění se podkladová vrstvy vozovky a zpětně se osadí dlažba, budou provedeny úpravy odvedení dešťové vody a další práce,“ popsal  náměstek primátora Pavel Šindelář.

Už v srpnu 2017 provedli stavebníci na zkoušku několik variant předláždění vozovky. V měsíčních intervalech pak rok měřili, jak která varianta na provoz na mostě reaguje. Tou nejvhodnější teď most opraví.

 

Zavřou i Rooseveltův most

Do další fáze vstoupí i oprava Rooseveltova mostu. Zatímco dosud mohla přes most jezdit MHD a chodit chodci, od července se to změní. Most čeká úplná uzavírka. Provoz bude veden po objízdných  trasách přes most generála Pattona nebo okolo Boleveckého rybníka.  

Pěší budou moci využít náhradní trasy přes most generála Pattona, přejít mohou také přes Lochotínskou lávku a podél Tyršovy ulice na křižovatku se sady 5. května u parkovacího domu Rychtářka a po přechodu pro chodce přejít přes Tyršovu ulici.

 „Ukázalo se, že most je v horším stavu, než jsme očekávali. Oprava tedy bude komplexnější, než se původně plánovalo. Ale i tak by neměl být termín opětovného zprovoznění na konci prázdnin ohrožen,“ řekl náměstek primátora Michal Vozobule.

VIDEO: Bourání mostu u nádraží v Plzni při celkové rekonstrukci, ta skončila v letošním roce.

Video
délka: 03:36

Takhle šel k zemi druhý z mostů u Hlavního nádraží. Zbyněk Schnapka