Technická správa komunikací (TSK) má ve své správě okolo 700 mostů v Praze. Mnohým z nich dlouhá léta nebyla věnovaná pozornost, což má za následek jejich nynější špatný stav. Most Legií není výjimkou, už zhruba rok na něm probíhaly stavební, technické, diagnostické i potápěčské průzkumy za účelem jeho rekonstrukce. Výsledek?

Nepřítelem je počasí

Podle základních výsledků proběhlých průzkumů vyplývá, že most na tom není tak špatně, jak se odhadovalo. „Například parametry dnešního zatížení automobilovou a tramvajovou dopravou úplně nekorespondují s těmi, s jakými byl v roce 1901 most stavěn,“ uvedl Václav Hvízdal, ředitel společnosti Pontex.

Přesto kvůli zátěži z dopravního provozu most netrpí. „Při zatěžovacích zkouškách jsme zjistili, že průhyby mostu byly zhruba milimetr. Naopak kvůli teplotním výkyvům už se jednalo o naměřené průhyby, které dosahovaly 20 milimetrů,“ vysvětlil Hvízdal. Za největšího škůdce přitom odborníci uvedli paradoxně vodu. Ne tu, která teče pod ním, ale tu, která padá z oblohy.

Do mostu zatéká

Na vině je v tomto případě původní asfaltová izolace, která je podle Hvízdala křehká a rozpadlá, což zjistily vrtané sondy. Degradace mostu je tak podle něho patrná i na zběžný pohled. „Právě díky nedokonalé hydroizolaci se na mostě tvoří bílé skvrny a krápníky, což je doklad toho, že do mostu zatéká,“ uvedl Hvízdal.

Ředitel společnosti Pontex Václav Hvízdal o průběhu diagnostiky mostu Legií:

Video
délka: 02:55.90

Václav Hvízdal o průběhu průzkumu mostu Legií, který budou provázet dopravní komplikace. Daniel Vitouš

Opravovat by se mělo do pěti let

Podle ředitele TSK Jozefa Sinčáka v současnosti víceméně už nic nebrání zevrubné rekonstrukci mostu, protože veškeré důležité informace byly zjištěny. „Celkovou rekonstrukci bude třeba provést nejpozději do pěti let,“ uvedl Sinčák s tím, že by měla prodloužit životnost mostu řádově na desítky let. Do pěti let podle Sinčáka nehrozí, že by se měl stav mostu ve svých zjištěních nějak rapidně zhoršovat.

Práce by měly vyjít zhruba na půl miliardy korun, do kterých je započten i vznik provizorní lávky pro pěší. Po dobu rekonstrukce bude most jinak úplně uzavřen jak pro tramvajovou a automobilovou dopravu, tak i pro pěší. Kdy přesně by se tak mělo stát, zatím není jisté. Podle primátora Zdeňka Hřiba (Piráti) není radno otálet: „S ohledem na špatný stav dalších mostů je zřejmé, že podobných oprav bude více. Není tudíž vhodné opravy odkládat,“ uvedl. Nyní se bude hledat projektant stavby.

Co vše se opraví?

Kromě nedostatečné hydroizolace budou zesílené poškozené opěry, rekonstrukce doznají i litinové stožáry osvětlení. Podle Hvízdala je také nutné vyměnit kameny na poprsních zdech mostu, kam bude také třeba provést cementovou injektáž. Veškeré práce budou pochopitelně probíhat pod dohledem památkářů, jelikož most je nemovitou kulturní památkou, nadto čtvrtý nejstarší v Praze a poslední vzniklý kamenný most přes Vltavu.

Fotogalerie
18 fotografií