Do poloviny srpna bude omezena doprava na nábřeží Kapitána Jaroše mezi ulicí Dukelských hrdinů a Štefánikovým mostem. „Důvodem je pokračování rekonstrukce z roku 2018, kdy byla provedena rekonstrukce jižní vozovky. Z důvodu koordinace dopravních opatření s ostatními stavbami nebyla loni dokončena rekonstrukce severní vozovky,“ vysvětlila tisková mluvčí TSK Barbora Lišková.

Ve směru ke Štefánikovu mostu bude proto doprava vedena po tramvajových kolejích, směrem k ulici Dukelských hrdinů se práce provozu nijak nedotknou. Akce začne ve čtvrtek 30. května, předpokládaný konec je středa 14. srpna.

„V rámci této akce dojde ke kompletní rekonstrukci vozovky. Dlážděný kryt vozovky bude nahrazen asfaltovým krytem, dále bude provedena sanace podloží. Součástí stavby je i úprava odvodnění. Práce budou probíhat po etapách v rozsahu 380 metrů,“ dodala Barbora Lišková.