Disertační práci k tématu obhájil Kaše v březnu na Helsinské univerzitě. „Vycházel z nedávných výzkumů o evolučním původu lidského rituálního chování,“ řekl mluvčí univerzity Pavel Korelus.

Na disertační práci pracoval jako člen dvou výzkumných projektů. Jednoho při Helsinské univerzitě, kde tým prověřoval roli rituálů v raném křesťanství s vazbou na aktuální trendy studia náboženství.

Druhý tým religionistů, informatiků, geografů a matematiků pracoval při Masarykově univerzitě v Brně a zkoumal použitelnost metod počítačového a matematického modelování pro studium šíření náboženství v antickém Středomoří.

Počítačová simulace není podle oceněného v humanitních a sociálních vědách běžná. „Chtěl jsem ukázat, že i tradiční historická témata lze uchopit atraktivně a inovativně,“ řekl mladý vědec.

Studovat bude na „velké škole“

Ve výzkumu kombinuje Kaše studium náboženských dějin antického Středomoří, teorie náboženství vycházející z poznatků o evoluci lidské psychiky, kultury a chování a počítačové metody pro práci s historickými daty.

Cena Jacquese Derridy mu vynesla „zakódovaných“ 12x21x121 Kč, což je 30 492 korun. Díky nim bude moci dva měsíci bádat na Institutu Jeana Nicoda při pařížské univerzitě Ecole normale supérieure (ENS), což je nejslavnější z francouzských „velkých škol“.

Loni uspěla bezpečnost

Vědecké ceny uděluje francouzská ambasáda 25 let. Získávají je absolventi doktorských oborů z českých univerzit a Akademie věd v oborech chemie, farmacie, lékařství, jaderný výzkum, počítačové vědy a společenské a humanitní vědy.

Laureáti mohou absolvovat postdoktorský badatelský pobyt na vybrané instituci ve Francii, financovaný nadacemi a firmami. Předloni získal cenu Václav Walach z katedry antropologie stejné fakulty za práci o významu bezpečnosti v sociálně vyloučené lokalitě.

VIDEO: „Dnes léčíme i rakovinu, která dříve zabíjela.“ Mikrobiolog Vilček popsal vývoj nových léků.

Video
délka: 04:28.08

„Dnes léčíme i rakovinu, která dříve zabíjela.“ Mikrobiolog Vilček popsal vývoj nových léků. David Budai, Aleš Brunclík