„Tři vědci, kteří se na výzkumu podíleli, si jej nechali patentovat, a i nadále pracují na vylepšování vlastností,“ uvedla Kateřina Vlková z oddělení marketingu výzkumného centra CEITEC VUT.

Vedoucí týmu byla Lucy Vojtová. Podle ní jde o hydrogel, který lze připravit na míru pacientovi tvarem i velikostí a po skončení účinku se rozpadne. Je to viskózní roztok polymeru, který při teplotě lidského těla ztuhne a dá se stabilizovat v medicíně hojně využívaným modrým světlem.

 „Doba jeho účinku je nastavitelná jak jeho chemickým složením, tak i dobou a intenzitou aplikace modrého světla. Během jeho životnosti může docházet k postupnému uvolňování například proteinů, které přispívají k hojení tkání. Gel může sloužit i k řízenému uvolňování chemoterapeutik pro léčbu rakovinového bujení,“ uvedla Vojtová.

V budoucnu je možné jej ještě upravovat, obohacovat o léčiva a bioaktivní látky, které by léčbu ještě více urychlovaly a usnadňovaly, a to jak nemocí, tak poškozených tkání.

Výzkumy hydrogelů začaly už v 60. letech minulého století s vývojem kontaktních čoček. „Gely vznikající jak zvýšením teploty na teplotu lidského těla, tak ozářením modrým světlem jsou unikátní a pracuje na nich více vědců, i když mají samozřejmě jiné chemické složení,“ dodala Vojtová. Daly by se využít také při 3D tisku tkání a orgánů, na nichž Vojtová s kolegy rovněž pracují.

CEITEC VUT je jednou ze šesti organizačních jednotek výzkumného centra, u jehož základů stojí od roku 2011 brněnské univerzity a výzkumné instituce. Každá jednotka se specializuje na konkrétní typy výzkumů, tato má na starosti dvě výzkumné oblasti, a to pokročilé nanotechnologie a mikrotechnologie a pokročilé materiály. Pracuje zde 12 výzkumných skupin.

VIDEO: Umělý člověk Karel: Krvácí a vzdychá jako skutečný pacient.

Video
délka: 00:45.22

Umělý člověk Karel: Krvácí a vzdychá jako skutečný pacient Andrea Ulagová, Blesk.cz