Začátkem února plánuje Praha spustit novou webovou aplikaci Trh inovací. Jejím hlavním přínosem bude ucelený přehled nejrůznějších výzkumných ústavů a pracovišť hl. m. Prahy. Zájemci, kteří se předpokládají především z řad podnikatelů a firem, se z jedné internetové stránky dozví nabídku jednotlivých služeb a kontakty na pracoviště.

„Podpora podnikání a inovací je pro nás velmi důležitá,“ uvedla v tiskové zprávě k zahájení projektu primátorka Adriana Krnáčová. „Dáváme prostor mladým firmám rozvíjet své nápady a projekty. Trh inovací je nástroj, kterým chceme přiblížit podnikatelům pestrou nabídku jedinečných vědecko-výzkumných institucí v Praze.

Cílem je zpřehlednit nabídku vědců a výzkumníků

Přehledná databáze je již nyní k dispozici na stránkách magistrátu. Aktuálně zahrnuje informace od 90 vědeckovýzkumných pracovišť. Cílem projektu je usnadnit zájemcům přístup k možnostem a nabídce, které vědecké a výzkumné ústavy v Praze mají. Napomoci by to mohlo k realizaci nejrůznějších inovací nebo komercionalizovat výsledky výzkumných pracovišť.