Centrum pro volný čas měl první ze zvrácené dvojice (40) proměnit v pedofilní ráj. Svůj sexuální chtíč podle obvinění ukájel na nezletilých svěřencích dlouhých 22 let! Když ho zadržela policie a soud posadil v červnu do vazby, ozvali se po zveřejnění případu v Blesku další zneužití táborníci povedeného oddílu. Ty zhýralec prý zneužíval, a některé měl dokonce znásilňovat.

„Aktuálně se jedná už o více než desítku zneužitých nezletilých chlapců,“ řekla policistka Soňa Štětínská s tím, že není vyloučeno, že se objeví další nechutná svědectví možných obětí odporných zločinů, jež na obětech zanechaly citelné psychické šrámy.

U jednoho obvinění v centru BVÚ nezůstalo. Oběti a jejich svědectví poslaly za mříže vazební věznice i druhého zvráceného vedoucího! V letech 2014–2016 i tento muž nutil hochy k nejrůznějším sexuálním praktikám. Již v roce 2017 byl za stejné mravnostní delikty soudem potrestán.

I on údajně zneužíval důvěry školáčků či je obdarovávat i drahými dárky. „Nejednalo se vždy o volnočasové aktivity oddílu. V některých případech si chlapce měl zvát domů. Skutky měl páchat latentně, cíleně, někdy rovněž pod pohrůžkou ve formě psychického nátlaku, využívaje svého postavení v oddíle či obecně role dospělého vzoru, autority,“ řekla policistka Soňa Štětínská.

Oběti se nesvěřovaly

„Jako chlapci neuměli mnohdy rozpoznat závažnost jednání, to, že jsou obětí závažné mravnostní trestné činnosti. V současné době na prahu dospělosti nebo již dospělými muži,“ uvedla Soňa Štětínská. S tím, že je pro ně těžké vzpomínat, a tak je možné, že se další oběti třeba ze studu bojí ozvat.

Nejstarší, nejnechutnější?

„BVÚ je jedna z nejstarších organizací svého druhu u nás. BVÚ působí nepřetržitě již přes 77 let,“ takto se prezentuje na svých webových stránkách organizace, která nechala dlouhá léta působit ve svých řadách nejméně dva pedofily a nezamezila jejich příkoří na dětech.

Co na to samotné BVÚ?

Mlčí! Deník Blesk BVÚ oslovil coby organizaci spojenou s opakovanými dlouholetými pedofilními útoky dvou jejích vedoucích. A ptal se:

1. Proč trpíte v centru pedofilní vedoucí?

2. Jak můžete dál organizovat setkání, tábory a výlety, když mohou být ve vašem centru ohroženy děti vedoucími se sklony ke znásilňování a ohrožování výchovy mládeže?

3. Deklarujete se jako nejstarší zařízení podobného typu v zemi. Neuvažuje kvůli krutostem prováděným na dětech ze strany vašich představitelů o ukončení vaší pochybné organizace?

4. Cítíte alespoň morální vinu a vyvozujete s ohavností u vás páchaných nějakou zodpovědnost nebo vás situace nechává ledově klidnými?

Veškeré otázky zůstaly nezodpovězeny, centrum funguje a pokračuje ve svých aktivitách dál…

Jezdí se pod stan…

Činnost povedeného centra pro volný čas pokračuje vesele dál, bez ohledu na dlouholeté sexuální aféry, jež odhaluje policie. V rámci činnosti Tábornického oddílu BVÚ probíhají pravidelné schůzky a aktivity o víkendech a prázdninách. „Jezdí se pod stan, na vodu, na kola, leze se po skalách, zahrajeme si hokej, florbal, volejbal a řadu dalších sportovních aktivit, ale také například divadlo apod.,“ stojí na stránkách těch, kteří buď pedofily kryli, nebo byli zcela slepí. 

Policie: nebojte se prožité hrůzy nahlásit

„Že i nyní hovoříme o mimořádně citlivé věci, primárně pro oběti a jejich rodiny, vnímáme rovněž my policisté. V našich řadách jsou specialisté právě na práci se zvlášť zranitelnými oběťmi, dětmi, o to více u případů mravnostní trestné činnosti. Tito specialisté jsou kdykoliv připraveni poskytnout nebo zprostředkovat, samozřejmě kromě další nám přináležející činnosti, adekvátní a možnou podporu a pomoc. Vše diskrétně, neboť bezpečí dětí a zamezení sekundární viktimizace je pro nás na prvním místě. V případě jakéhokoliv podezření, nebo když se zaslechnete ‚pomluvu‘, že někdo zneužívá děti, neváhejte kontaktovat policisty na lince 158,“ vyzvala policistka Štětínská.

Rodiče nebo obecně dospělí by měli s dětmi na toto téma, samozřejmě opatrně, hovořit, zajímat se o ně a znát je. Důležitá je vzájemná důvěra mezi nimi. Pak je jen krůček k tomu, aby dospělý vycítil, že je dítě jakkoliv ohroženo. „Mohou to být náznaky typu změny chování, bezdůvodné opuštění na první pohled idylického kroužku či náhlý zvláštní negativní postoj vůči konkrétní osobě. Pokud dítě má věci, řekněme dárky, které nejsou od vás, zajímejte se, od koho a za co je dostalo. Zajímejte se také o chod a konkrétní dění v samotné organizaci, kterou vaše dítě navštěvuje nebo o přihlášení do níž máte zájem,“ uvedla policistka.

Fotogalerie
6 fotografií