Z původního prostoru na pozemcích po bývalém Dole Barbora se projekt ze strategických důvodů posouvá do oblasti Lipiny v Karviné-Darkově, do části mezi golfovým hřištěm a Dolem Darkov. Škola pozemek připravuje s městem Karviná a chystá jeho odkup od vlastníka.

„Je to jeden z projektů, který má velmi silný potenciál. Je to projekt, který mění tento region, který je považován a charakterizován jako čistě průmyslový, na region, který by měl rozvíjet služby s vyšší přidanou hodnotou,“ řekl rektor Slezské univerzity (SU) Pavel Tuleja.

Nové studijní obory

„To klíčové, o co v projektu půjde, je vytvoření unikátního univerzitního kampusu, který povede také ke vzniku nové součásti Slezské univerzity, a to v podobě Evropského centra regenerativní budoucnosti,“ sdělil prorektor pro strategii a komunikaci SU Tomáš Gongol.

Video
délka: 02:46.68
Video se připravuje ...

Superprojekt Eden Silesia Michal Charbulák

Univerzita chce vytvořit nový studijní program Regenerativní rozvoj regionu a krajiny. Spolupracovat na tom bude se Zahradnickou fakultou Mendelovy univerzity v Brně. „Výzkum bude zaměřen primárně na transformaci pohornické krajiny, nové způsoby pěstování rostlin, na nakládání s energiemi,“ dodal Gongol.

Les v budově

Snaha o co nejnižší energetickou i ekonomickou náročnost stavby podle něj vedla ke zmenšení rozsahu centrální budovy, ve které bude soustředěna hlavní část vzdělávacích aktivit pro studenty i pro veřejnost. V budově bude i nově vypěstovaný les s porostem a rostlinami příbuznými s prehistorickou flórou. Kolem budou další okrasné i užitkové zahrady s vodními plochami.

„Člověk bude procházet čtyřmi živly, kdy vlastně bude ukázáno, jak uhlí vzniká. Podíváme se pod zem nejprve, kde to uhlí je, a nad tím bude krásný pravěký les, který symbolizuje to, jak rostliny do močálů padaly a postupně se z nich stávalo uhlí,“ předestřel vizi náměstek moravskoslezského hejtmana Jakub Unucka (ODS). Postupně lidé projdou až nahoru do současnosti.

Až skončí těžba

„To celé bude provázet voda, která je nedílnou součástí celého procesu. Velký vodopád bude podle mě dominantou, na kterou se lidé budou chodit dívat,“ uvedl Unucka.

Pokud bude projekt schválen k financování, ještě letos začnou projekční práce. Stavět by se podle Unucky mohlo začít v době, kdy pravděpodobně těžba černého uhlí na Karvinsku zrovna definitivně skončí, tedy koncem roku 2025 nebo začátkem roku 2026.

Fotogalerie
3 fotografie