„Vrcholem bylo jeho povýšení do šlechtického stavu, hodnost plukovníka a velení nad proslulým 10. praporem polních myslivců,“ uvedl historik Jiří Kacetl. Kopal bojoval v bitvě národů u Lipska proti Napoleonovi. Později se zapojil do války v Lombardii a Benátsku, kterou rakouskému císaři, českému králi a moravskému markraběti Ferdinandovi I. vyhlásil sardinsko-piemontský král Karel Albert na jaře roku 1848.

Hrdinská smrt u Vicenzy

„Díky jeho taktickému nápadu a osobnímu nasazení byla vyhrána důležitá bitva u Vicenzy. Karel Kopal v ní ale přišel o pravou ruku a na následnou otravu krve o týden později zemřel,“ řekl Kacetl. Hrdinství mu posmrtně vyneslo nejvyšší vojenský řád staré podunajské monarchie - Vojenský řád Marie Terezie, a pro rodinu pozůstalých baronský titul.

Ani nacistům ani komunistům

Jeho pomník vztyčily na náměstí, které neslo Kopalovo jméno, roku 1853. Od vzniku Československa se však stal doslova otloukánkem. Sochu římské bohyně vítězství Viktorii měl nahradit lev, nápisy v němčině musely dolů. Nelíbil se po okupaci nacistům a po únoru 1948 ani komunistům.

Zastupitelé Znojma se hádali o podobu opravy bez výsledku od roku 2008. Prosadila ji až současná radniční koalice. „Klasicistní obelisk se podařilo maximálně přiblížit jeho původnímu vzezření. Vrátily se původní bronzové německé nápisy, jejich český překlad je zabudován do okolní dlažby,“ upozornil Kacetl.

Kdo byl Karel Kopal

Narodil se roku 1788 do úřednické rodiny ve Ctidružicích, tehdy součásti tzv. horního statku královského města Znojma, a získal vojenské vzdělání. Díky své statečnosti za napoleonských válek, kdy bojoval například v bitvě národů u Lipska, stoupal v hierarchii tehdejší císařsko-královské armády. Vyvrcholením jeho kariéry bylo povýšení do šlechtického stavu a hodnost plukovníka. Po smrti obdržel vojenský řád Marie Terezie.

Text na obelisku

Text na obelisku v českém překladu zní: „Hrdinovi od Svaté Lucie a Vicenzy, Karlovi z Kopalů / c. k. plukovníku 10. praporu polních myslivců, rytíři Vojenského řádu Marie Terezie a rakouského Leopoldova řádu, čestnému občanovi Rjeky a Bakaru / narozenému v Ctidružicích u Znojma 3. února 1788 / jenž podlehl zraněním od nepřítele dne 17. června 1848".

VIDEO: Královský průvod na Znojemském vinobraní.

Video
délka: 00:30.22

Průjezd družiny krále Jana Lucemburským Znojmem TV Blesk Zdeněk Matyáš

 
Fotogalerie
6 fotografií