Ptačí park vzniká v nivě říčky Kyjovky od roku 2020, kdy tu Česká společnost ornitologická zakoupila první pozemky. Se spásáním tu kromě krav, koz a ovcí pomáhají nově tři dospělí koně a jedno hříbě. „Přínosem je, že koně spásají jinak než krávy. Zatímco krávy spasou vše, koně jsou vybíravější, třeba kvetoucí rostliny vynechávají,“ uvedl ornitolog Ondřej Ryška. Koně by tak měli být v tomto přínosem.

Na jednotlivých pastvinách se všechny druhy střídají tak, aby to bylo co nejrozmanitější. „Důležitá je podpora biodiverzity. Podstatné také je, že se pastvou zbavujeme i invazivních druhů rostlin, a větší šanci tak dostávají původní druhy,“ dodal ornitolog.

Ptáci i vzácné rostliny

Spásáním se podle ornitologů také vytvářejí skvělé podmínky například pro dudky chocholaté, konipasy luční nebo bekasiny otavní.

Přes rok pomáhají v lokalitě s pastvou čtyři krávy uherského stepního skotu, kterým se ještě loni narodila dvě telata. S pastvou pomáhají i kozy a ovce, dohromady jde asi o 40 kusů. Všechny tyto druhy ale nejen spásáním, ale také rozdupáváním luk přispívají podle ornitologů k tomu, aby se v lokalitě lépe dařilo jak ptákům, tak i dalším živočichům a vzácným rostlinám.

Ze vzácných druhů lze na Kosteliskách pozorovat například jeřáby popelavé či orlovce říční, objevil se také kolpík bílý, zpívají tam skřivani lesní. Ornitologové v lokalitě pozorovali například i orlíka krátkoprstého, který na území České republiky zalétá jen vzácně a pouze výjimečně se zdrží delší dobu na jednom místě.

Nepropustná džungle

Ještě v roce 2019 bylo území v nivě říčky Kyjovky neprostupnou džunglí zarostlou invazními druhy rostlin. V roce 2020 ornitologové začali kosením, vyřezáváním dřevin a pastvou ovcí vytvářet vhodné podmínky pro mokřadní, vodní i luční ptáky.

V ptačím parku ornitologové pozorovali kolem 200 druhů ptáků. Věří, že díky pastvě a dalším opatřením jejich počet ještě poroste.

VIDEO: Sčítání ptáků 2023.

Video
délka: 02:30.68
Video se připravuje ...

Sčítání ptáků 2023 Videohub

Fotogalerie
9 fotografií