Území se nachází mezi ulicemi Špitálka, Cejl, Koliště a Radlas. Z jihu je ohraničené železniční tratí. Má rozlohu zhruba 25 hektarů. Nová čtvrť by měla nabídnout byty, kanceláře, služby, ale také zázemí pro volný čas a relaxaci. Na využití lokality vypsalo Brno soutěž.

„Splnila cíl přinést řešení na proměnu nevyužívané části průmyslového areálu tepláren, kde by měla vyrůst živá městská čtvrť se smíšenou výstavbou,“ uvedla primátorka Markéta Vaňková (ODS). Podle ní může záměr sloužit jako příklad pro využití dalších brownfieldů v centru města.

Spolu s byty má plánovaná městská čtvrť nabídnout i nové pracovní příležitosti a služby. „Bude to atraktivní lokalita v docházkové vzdálenosti historického centra,“ poznamenal náměstek primátorky Petr Hladík (KDU-ČSL).

Ambiciózní, ale uskutečnitelné

Na podobu čtvrti město loni na podzim vyhlásilo soutěž, nyní rozhodla odborná porota složená z odborníků. Vybírala z 26 návrhů z České republiky, Slovenska, Srbska, Belgie, Litvy, Velké Británie, Japonska a Singapuru. Vyhrála pražská architektonická kancelář Aulík Fišer architekti.

„Návrh je ambiciózní, a přitom realistický. Autoři propojují okruh městských parků s nábřežím Svitavy. Parky pak tvoří základní osy, podél kterých je členěna výstavba. Zároveň tím vytváří řadu rozmanitých veřejných prostranství, ale také hustou síť stezek pro pěší a cyklisty,“ uvedl Michal Sedláček, ředitel Kanceláře architekta města Brna, která soutěž pořádala.

Podle něj návrh také citlivě pracuje s průmyslovými budovami, které bylo nutné nechat stát kvůli provozu tepláren.

V oblasti dnešních tepláren by v budoucnu měla vzniknout i nová dopravní spojnice, městská třída, která má spojit sever a jih Brna. Bulvár s prodejnami v přízemí domů bude sloužit pěším, cyklistům i hromadné dopravě.

VIDEO: Inovativní bydlení? Klidně v betonových trubkách.

Video
délka: 02:19.90

Inovativní bydlení? Klidně v betonových trubkách