Pachateli hrozilo 15 až 20 let vězení, případně výjimečný trest, protože podle obžaloby čin spáchal zvlášť surovým nebo trýznivým způsobem. Na oběti zaútočil nožem a sekyrou. Nejprve zabil matčina druha, pak matku, kteří se pravděpodobně předtím dostali do vzájemného fyzického konfliktu. Neušetřil ani rodinného psa.

Mladík měl zájem spolu s prohlášením viny rovnou uzavřít také dohodu o trestu, což státní zástupce odmítl. Kromě trestu odnětí svobody obsahoval návrh i zabezpečovací detenci, což doporučila v posudku také psychiatrička Milena Zimulová.

U obžalovaného zjistila těžkou poruchu osobnosti, nemělo to však vliv na rozpoznávací a ovládací schopnosti v době činu. „Netrpí žádnou z forenzního hlediska závažnou duševní poruchou," řekla Zimulová. Ochranná léčba podle ní - na rozdíl od detence - smysl nedává.

„Není tam co léčit, nemáme tablety, abychom změnili osobnost. Změní se, když bude obviněný aktivně sám spolupracovat s psychoterapeutem, o čemž bych vyslovila pochybnost," dodala Zimulová.

Alkohol, hádky, vztek

Psychiatrička čerpala také z mužových deníků a skicáků, plných temných myšlenek a agresivních motivů. „Cítil jsem v sobě vztek a nechtěl jsem nikomu ubližovat. Do deníků jsem to mohl napsat a ulevilo se mi," řekl obžalovaný.

Ze čtené výpovědi mladšího bratra (16) obžalovaného vyplynulo, že rodinné soužití bylo komplikované. Jejich matka i otčím prakticky denně pili alkohol a hádali se. Obžalovaný, který nedokončil obchodní akademii a před vraždou pracoval jako ocelář-armaturář, se podle bratra už dříve dostával do rozepří s matkou i jejím druhem.

K mladšímu bratrovi se však choval dobře, setkal se s ním v Brně den po činu, aby se rozloučil a dal mu všechny své peníze.

S obžalovaným hovořila také psycholožka Beata Nour Mohammadi. V posudku uvedla, že je nadprůměrně inteligentní, ale emočně nestabilní, osobnostně nevyzrálý, narcismus se v něm střetává s pocity méněcennosti. Jednou z příčin mohla být citová deprivace v dětství.

„Všeho lituji. Chtěl bych vyslovit upřimnou soustrast pozůstalým," řekl Lukáš krátce před vyhlášením verdiktu. Rozsudek je pravomocný.

Fotogalerie
6 fotografií