Letáky na ústupu

Podle průzkumu mezi 525 respondenty vyhledává slevy nejčastěji přímo v obchodech zhruba čtvrtina lidí, pouze 19 % pak v tištěných akčních letácích. Ostatní preferují internet, jehož role tak roste i v oblasti slev. Ústup tištěných letáků z výsluní potvrzují i další čísla. Zatímco mezi lidmi okolo 60 let vyhledává slevy nejčastěji v letácích ještě téměř 30 % dotázaných, od 35 let níže už je to pouze okolo 10 %. „Na internet se přesouvá stále větší část běžných nákupů, proto zde lidé budou stále častěji hledat i slevy,“ vysvětluje Petr Kováčik ze s Skrz.cz.

Umělé slevy nejsou výjimkou

Právě přesun nakupování na internet také otevřel v mnoha ohledech lidem oči. 72 % Čechů např. přiznává, že se při nákupu na internetu již někdy setkalo s uměle vytvořenou slevou. Více než pětina lidí pak dokonce uvádí, že rozhodně nejde o nic výjimečného a umělé slevy vídají často. Nelze říci, že by se tu začal rozmáhat nový nešvar. Lidé spíš díky internetu získali více možností, jak si ceny porovnat a ověřit a začalo jim docházet, že každá nabídka není tak výhodná, jak vypadá.

Nevěrohodnost trnem v oku

I kvůli falešným slevám považují v současnosti Češi za největší problém slev jejich nevěrohodnost. Za hlavní „vadu“ ji považuje 18 % všech dotázaných. 

Přehlcení zatím nehrozí

V podobné míře jako nevěrohodnost vadí lidem také nevhodné načasování. Stěžují si především na to, že slevy většinou nejsou dostupné v době, kdy by se jim to hodilo. Dalších 17 % dotázaných má zase největší problém s tím, že slevy nejsou na produkty, které je zrovna zajímají. Naopak, přehlcenost slevami průzkum nepotvrdil. Shodně pouze 4 % dotázaných na slevách vadí nejvíce to, že jich je zbytečně moc, respektive že se příliš často opakují. ´

Podle průzkumu Skrz.cz