Mošt, či džus?

Oba uvedené pojmy moc dobře známe, ale podle české legislativy tyto typy nápojů nesou pojmenování ovocná šťáva. Pro toto označení lze použít rovněž termíny »džus«, »juice«, »100%«, »stoprocentní«, případně »mošt«.

Na jižní Moravě začala sezona moštování jablek.
Na jižní Moravě začala sezona moštování jablek.
Autor: Blesk:Jiří Nováček

Druhy ovocných nápojů

Ovocná šťáva

Jedná se o 100% mošty a džusy. Buď jsou vylisované z ovoce přímo, nebo jsou vyrobené z koncentrátu, což ovšem musí být zřetelně uvedeno na obalu. Mošty bývají zakalenější než klasické džusy.

Nektar

Ovocný podíl v něm obsažený se pohybuje od 25 do 50 % v závislosti na použitém druhu ovoce. V případě jablečného nektaru musí ovoce tvořit minimálně 50 % produktu.

Ovocný nápoj

Jedná se o nealkoholický nápoj ochucený ovocnou šťávou nebo ovocnou šťávou z koncentrátu. Nenechte se zmást velkými obrázky ovoce na obalu – obsah ovocné složky může být někdy velmi nízký, a navíc mohou ovocné nápoje obsahovat i aromata pro podpoření chuti ovoce.

Kvalita surovin

Jablka zpracovávaná na mošt nesmí být napadena plísní, na jejíž výskyt poukazuje mykotoxin patulin. Legislativní limit je stanoven na hodnotu 50 mikrogramů – jedna miliontina gramu – na kilogram u dospělých osob. „Jablka musí být před výrobou omyta vodou,“ upřesňuje Štěpán Chára z Bohemia Apple.

Jak se jablka zpracovávají?

Základem moštování je získání jablečné šťávy lisováním. Ta se poté obvykle pasteruje. Nejde o přidání chemických látek, ale o zahřátí po určitou dobu na určitou teplotu, aby se zahubily nežádoucí mikroorganismy a zároveň se zajistila delší trvanlivost.

Chuť, vůně, zákal

Charakteristické vlastnosti jablečných šťáv, jako jsou chuť, vůně nebo barva, ovlivňuje kvalita ovoce i zpracování. Jestliže z nápoje cítíte zkvašenost nebo pachuť po plísni, jedná se o špatný technologický postup. Zakalené jablečné šťávy nejsou známkou špatné kvality, ale signalizují způsob výrobního procesu. Takové šťávy jsou nefiltrované.

Jak poznat kvalitní mošt?

Jak je skladovat

Jablečnou ovocnou šťávu uchovávejte nejlépe v chladu a suchu. Nevystavujte ji přímému slunečnímu záření ani vysokým teplotám.

Etikety u ovocných šťáv

Na etiketě musí být uveden název výrobku a také složení. V případě, že byl výrobek pasterován, musí být tento údaj uveden. Také nesmí chybět obsah jednotlivých složek – u mixovaných šťáv poměry jednotlivých druhů, např. 50 % jablečné a 50 % hruškové šťávy. Povinná je informace, jestli jde o šťávu z koncentrátu, nebo čistou ovocnou. 

Na jižní Moravě začala sezona moštování jablek.
Na jižní Moravě začala sezona moštování jablek.
Autor: Blesk:Jiří Nováček