V testu Národního ústavu duševního zdraví se používá pojem standardní sklenice. Tou se rozumí v této verzi půl litru 12° piva, 2 deci vína nebo 0,05 l destilátu, tedy velký panák. 

Jak často pijete alkohol?

✚ Nikdy (0 bodů)

✚ Jednou za měsíc nebo méně (1 bod)

✚ Dvakrát – čtyřikrát do měsíce (2 body)

✚ Dvakrát – třikrát týdně (3 body)

✚ Čtyřikrát a vícekrát týdně (4 body)

Kolik obvykle vypijete standardních sklenic alkoholu v typický den při pití?

✚ 1 nebo 2 (0 bodů)

✚ 3 nebo 4 (1 bod)

✚ 5 nebo 6 (2 body)

✚ 7 nebo 9 (3 body)

✚ 10 a více (4 body)

Jak často máte šest a více sklenic alkoholu při jedné příležitosti?

✚ Nikdy (0 bodů)

✚ Méně než jednou za měsíc (1 bod)

✚ Každý měsíc (2 body)

✚ Každý týden (3 body)

✚ Denně nebo skoro denně (4 body)

Jak často jste během posledního roku nedokázali kvůli pití alkoholu něco, co se od vás běžně očekávalo?

✚ Nikdy (0 bodů)

✚ Méně než jednou za měsíc (1 bod)

✚ Každý měsíc (2 body)

✚ Každý týden (3 body)

✚ Denně nebo skoro denně (4 body)

Kolikrát během posledního roku jste zjistili, že jste nebyli schopni přestat pít, jakmile jste začali?

✚ Nikdy (0 bodů)

✚ Méně než jednou za měsíc (1 bod)

✚ Každý měsíc (2 body)

✚ Každý týden (3 body)

✚ Denně nebo skoro denně (4 body)

Jak často jste se během posledního roku ráno potřeboval/a napít alkoholu, abyste normálně fungoval/a po nadměrné konzumaci alkoholu předešlý den?

✚ Nikdy (0 bodů)

✚ Méně než jednou za měsíc (1 bod)

✚ Každý měsíc (2 bod)

✚ Každý týden (3 bod)

✚ Denně nebo skoro denně (4 body)

Projevil doktor nebo jiný zdravotní pracovník znepokojení ohledně vaší konzumace alkoholu?

✚ Ne (0 bodů)

✚ Ano, ale ne v posledním roce (2 body)

✚ Ano, v posledním roce (4 body)

Byl/a jste vy nebo někdo jiný zraněn v důsledku vašeho pití?

✚ Ne (0 bodů)

✚ Ano, ale ne v posledním roce (2 body)

✚ Ano, v posledním roce (4 body)

Jak často jste měl/a během posledního roku pocit viny nebo lítosti po konzumaci alkoholu?

✚ Nikdy (0 bodů)

✚ Méně než jednou za měsíc (1 body)

✚ Každý měsíc (2 body)

✚ Každý týden (3 body)

✚ Denně nebo skoro denně (4 body)

Stalo se vám během posledního roku, že jste si nepamatoval/a, co se stalo předešlou noc, protože jste pil/a alkohol?

✚ Nikdy (0 bodů)

✚ Méně než jednou za měsíc (1 bod)

✚ Každý měsíc (2 body)

✚ Každý týden (3 body)

✚ Denně nebo skoro denně (4 body)

Vyhodnocení:

0 – 7 bodů

Váš výsledek neznačí závislost ani rizikové užívání alkoholu. Je vhodné průběžně kontrolovat vývoj vaší konzumace alkoholu (množství, frekvenci) a čas od času se k testu vrátit.

8 – 12 bodů (pro ženy), 8 – 14 bodů (pro muže)

Váš výsledek značí možné návykové pití alkoholu. Je vhodné monitorovat vývoj konzumace alkoholu (množství, frekvenci) pro vyvarování se závislosti na něm. Pro více informací nahlédněte do sekce Závislosti na stránkách www.opatruj.se

13 a více bodů (pro ženy), 15 a více bodů (pro muže)

Na základě vašeho výsledku vykazujete možnou závislost na alkoholu. Pro více informací o závislostech a způsobech, jak vyhledat odbornou pomoc, pokračujte do sekce Závislosti na stránkách www.opatruj.se.

Psychoporadna Blesku: Svěřte se, specialisté vám poradí.
Autor: Blesk.cz

Dlouhodobé pití alkoholu. Jak poznáte, že začínáte mít problém?