Ke smrti Annabel Wrightové, která užívala lék Roaccutane, došlo loni, Courtney Morrisová spáchala podle deníku Daily Mail sebevraždu letos v květnu, tedy čtyři týdny poté, co začala brát lék Accutane (obchodní název pro USA se stejnou účinnou látkou). Podle rodičů obě studentky dříve neměly žádné psychické problémy a nic nenasvědčovalo tomu, že by si vzaly život.

V Česku 3 přípravky

Využívá se stejný lék k léčbě akné i v Česku? „Léčivý přípravek Roaccutane obsahuje léčivou látku isotretinoin a patří do skupiny retinoidů pro systémovou aplikaci k terapii akné. Lék Roaccutane není v současné době v ČR registrován, na trhu jsou však jiné 3 léčivé přípravky s obsahem isotretinoinu. Všechny jsou v ČR vázané na lékařsky předpis,“ řekla pro Blesk.cz tisková mluvčí Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) Barbora Peterová.

V současnosti příbalové informace všech perorálních retinoidů (včetně isotretinoinu) obsahují informace o psychiatrických nežádoucích účincích. „Konkrétně deprese, úzkost a změny nálady byly pozorovány s frekvencí vzácně (u méně než 1 pacienta z 1000) a sebevražda, sebevražedný pokus a sebevražedné myšlenky s frekvencí velmi vzácně (u méně než 1 pacienta z 10000),“ popsala Peterová.

Při použití na léčbu akné se využívá schopnost účinné látky působit na mazovou žlázu, složení mazu a celou řadu kroků v metabolismu tvorby a vylučování mazu a procesu zánětu.
Při použití na léčbu akné se využívá schopnost účinné látky působit na mazovou žlázu, složení mazu a celou řadu kroků v metabolismu tvorby a vylučování mazu a procesu zánětu.
Autor: profimedia.cz

Zatím čtyři hlášení 

V souvislosti s isotretinoinem SÚKL k 11.8. 2020 obdržel celkem čtyři hlášení podezření na nežádoucí účinek týkající se deprese nebo poklesu nálady. „Jedno z těchto čtyř hlášení zahrnovalo i hlášení sebevražedného pokusu,“ přiznala Peterová.

Jasná příčinná souvislost mezi isotretinoinem a závažnými psychiatrickými poruchami, jakými jsou poruchy nálad, deprese, sebevražedné chování a sebevražda, ovšem podle Barbory Peterové nebyla doposud potvrzena. „Podezření na výše uvedené nežádoucí účinky jsou hlášena vzácně či velmi vzácně. Vzhledem k závažnosti těchto nežádoucích účinků jsou přijata opatření, která by měla jejich výskyt minimalizovat, např. edukační materiály pro pacienty i lékaře. V ČR lze považovat tato možná rizika za dostatečně ošetřená,“ dodává mluvčí SÚKL.

Zajímavé, ale velmi nebezpečné, soudí psychiatr

Blesk.cz k dané problematice oslovil i přednostu Psychiatrické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Martina Anderse, podle kterého jde o velmi zajímavé téma.

„Isotretinoin je látkou, která může ovlivnit u senzitivních jedinců něco, co dnes považujeme za jeden z biologických substrátů depresivní poruchy, a to je počet neuronů v jedné specifické oblasti mozku, kterou nazýváme hipokampus. Látka zvýší počet zanikajících neuronů, což se navenek projeví jako prožitek depresivní nálady. Z pohledu vědeckého je to velmi zajímavé a potvrzující naše teorie, ale z praktického hlediska velmi nebezpečné,“ přiznává docent Anders.

Přednosta Psychiatrické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Martin Anders v redakci Blesku.
Přednosta Psychiatrické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Martin Anders v redakci Blesku.
Autor: archiv Blesku

Odborník také připustil, že řešení této problematiky nepatří ke každodenním problémům, které psychiatr řeší. „Setkal jsem se s tímto problémem za svou praxi asi 2 až 3 krát. Jednou u hospitalizované pacientky, které léčba akné prohloubila depresivní poruchu, kterou již trpěla,“ vysvětlil Anders, který také připojil varování před jinými léčivy.

Pozor i na jiné léky

„Rád bych upozornil, že se indukce depresivních nebo sebevražedných sklonů může objevit i u jiných léčiv, příkladem může antikoncepce u mladých dívek nebo kortikosteroidy, a je třeba na toto nebezpečí u každého tělesného onemocnění a jeho léčby myslet,“ dodává.

Pacienti musí být pod dohledem

Sledování pacientů, kteří lék proti akné berou, je tedy nezbytností. To potvrzuje i mluvčí SÚKL Peterová. „Předepisující lékaři jsou upozorněni, že v souvislosti s použitím isotretinoinu byly hlášeny psychiatrické nežádoucí účinky, proto je nutno u pacientů cíleně sledovat možné známky deprese. Zvláštní péče má být věnována pacientům s depresí v anamnéze. Pacienti jsou upozorněni, aby okamžitě informovali lékaře, pokud u sebe pozorují příznaky deprese, a zároveň by měli informovat i své okolí o možném riziku rozvoje depresívních příznaků, aby jim je pomohlo včas zachytit.“

„Je třeba zdůraznit, že přerušení léčby isotretinoinem nemusí pro zmírnění symptomů postačovat, a z tohoto důvodu může být nutné další psychiatrické nebo psychologické vyšetření," připomíná i mluvčí České lékárnické komory Michaela Bažantová.

Způsobuje mutace u plodu těhotných

„Vzhledem k povaze této léčivé látky i množství interakcí, kontraindikací, nežádoucích účinků a teratogenitě (teratogenita znamená, že látka způsobí mutaci u plodu těhotné ženy, která lék užívá) ho mohou předepisovat pouze dermatologové se zkušenostmi s podáváním systémových retinoidů k léčbě těžkého akné, kteří jsou plně obeznámeni s riziky terapie isotretinoinem a s potřebami kontroly během terapie, nebo podávání léku přímo pod jejich dohledem," dodává pro Blesk.cz Bažantová.

Annabel  Wrightová spáchala sebevraždu loni.
Annabel Wrightová spáchala sebevraždu loni.
Autor: Daily Mail

Dermatoložka: Výhody převažují nad negativy

Podle dermatoložky Hany Šulcové z DermaEsthetic jsou léky s obsahem isotretinoinu pro léčbu těžkých forem akné i přesto naprosto klíčové. „Z dosavadních zkušeností mých, ale i kolegů a zahraničních studií lze říci, že benefit pro klienty jednoznačně převyšuje nežádoucí účinky terapie. Akné, ale i ostatní obličejové diagnózy, které je možno tímto preparátem řešit, jsou velmi obtížnými chorobami.

Suché rty, krvácení z nosu

Jsou často příčinou sociální izolace, především teenagerů, poruchami v partnerských, pracovních vztazích, nemocnosti, ale i nezaměstnanosti,“ vysvětlila lékařka s tím, že mezi nejčastější nežádoucí účinky léků, které během své praxe zaznamenala, patří suchost rtů a nosní sliznice, u uživatelů kontaktních čoček i očí, krvácení z nosu a zvýšená vnímavost ke slunečnímu záření.

„Správně volená léčba může pacienty vrátit do kvalitního a plnohodnotného života. Bezpečnost léčby je možno zajistit správnou indikací, tedy výběrem klienta a řádným sledováním během léčby,“ uzavírá Šulcová.

 

Video
délka: 00:57.68

Žháře Zdeňka K. (55) přivezla k soudu sanitka v doprovodu policejní dodávky Michal Charbulák

 

Fotogalerie
6 fotografií