Nefunkční ledviny kvůli cukrovce

Pacient Dialyzačního střediska Nusle Jan Dostál se zúčastnil průzkumu, který zkoumal kvalitu života na dialýze. „Ledviny mi začaly selhávat kvůli cukrovce před čtyřmi lety. Začal jsem se léčit a před 13 měsíci jsem zahájil klasickou dialýzu,“ vysvětluje senior. Komunikaci se zdravotnickým personálem považuje Jan Dostál za klíčovou. „Na dialyzační středisko docházím třikrát týdně na čtyři a čtvrt hodiny. Je to velký zásah do života, ale člověk si musí zvyknout,“ popisuje svůj životní rytmus. „O to víc se chci podílet na rozhodování o své léčbě, udržuje mě to ve střehu a myslím si, že každý by se nad svým budoucím životem měl alespoň zamyslet,“ dodává bývalý ekonom s úsměvem. 

Průzkum mezi pacienty

Kvalitu života na dialýze zkoumala na třech dialyzačních střediscích pomocí dotazníku MUDr. Hana Novotná, primářka Dialyzačního střediska B. Braun Avitum Nusle. U pacientů sledovala věk a celkovou dobu strávenou na dialýze. Dotazovala se jich, co je na dialýze a při dodržování speciálního režimu nejvíce obtěžuje. A také, zda se chtějí podílet na rozhodování o tom, jak bude jejich život s dialýzou nadále probíhat, jestli by si přáli při výrazném zhoršení zdravotního stavu ukončit dialýzu a chtějí-li na toto téma s lékařem komunikovat.

Nejvíce vadí čas na dialýze

Pacienti dochází na dialyzační středisko třikrát týdně na 4 - 5 hodin.  Nejvíce pacienty obtěžuje čas, který musí strávit na dialyzační jednotce a za největší omezení považují povolené limitované množství přijímaných tekutin. Pouze 8 pacientů by upřednostnilo méně dialýz v týdnu s rizikem kratší doby dožití. 58 pacientů by si přálo spolurozhodovat o dalším postupu léčby a 21 pacientů by si přálo ukončit dialyzační léčbu v případě, že by se jejich aktuální zdravotní stav výrazně zhoršil. Více než třetina pacientů udává, že si nepřeje komunikovat s lékařem o prognóze onemocnění. „Převážně starší generace není na komunikaci tohoto druhu ještě připravena,“ vysvětluje primářka Hana Novotná.

Preventivní akce pomáhají

Prof. Romana Ryšavá z Kliniky nefrologie VFN v Praze a místopředsedkyně České nefrologické společnosti tvrdí s trochou nadsázky, že nejlepší dialýza je žádná dialýza. Budoucnost dialyzačního ošetření vidí v co největší individualizaci léčby a v pokračování preventivních akcí typu Světový den ledvin. „Dialýza zaznamenala řadu technologických pokroků, díky kterým se pacienti dožívají stále vyššího věku. My chceme, aby se co nejvíce zvyšovala nejen délka, ale také kvalita života, která spočívá například v peritoneální dialýze,“ doplňuje Prof. Ryšavá.

Dialyzační středisko Bulovka ve světové špičce

Od svého vzniku poskytlo svým pacientům bezmála čtvrt miliónu dialyzačních výkonů a jeho nefrologickými ambulancemi prošlo přes 5,5 tisíce pacientů. V roce 2017 tu provedli 16 151 dialýz pro 213 pacientů a letos k poslednímu srpnu to již bylo 11 573 dialýz pro 196 pacientů. Za posledních 10 let bylo odtransplantováno 45 pacientů střediska. „Za dobu naší existence v České republice jsme se po odborné a technologické stránce dostali na nejvyšší světovou úroveň. Kde však vidím potenciál do budoucna, je intenzivnější zapojení pacientů do spolurozhodování o průběhu léčby. Náš průzkum ukázal, že se to musí naučit nejen pacienti, ale prostor pro zlepšení komunikace je i u lékařů a zdravotních sester,“ říká MUDr. Martin Kuncek, ředitel B. Braun Avitum CZ/SK.

Jak fungují ledviny?

 Ledviny jsou párový orgán velikosti jedné sevřené pěsti. Pro lidský organizmus jsou nezbytné stejně jako srdce či plíce, protože ho zbavují odpadních látek, které jsou z těla vylučovány v moči. Ledviny jsou v průběhu života člověka zatěžovány mnoha vlivy. K těm přirozeným patří těhotenství, k nezdravým pak například kouření, vysoký krevní tlak, cukrovka nebo ateroskleróza.  

Ledviny selhávají především z těchto důvodů:

  • poškození vlivem cukrovky nebo neléčeného vysokého krevního tlaku
  • záněty ledvin
  • vrozená a dědičná onemocnění ledvin
  • ledvinové kameny
  • některé druhy otrav

Co je dialýza?

Pokud se poškození ledvin pokročilé, čeká pacienta dialýza. O co je? Jde o metodu očišťování krve umělou ledvinou. Ta odstraňuje přebytečné tekutiny, chemické a odpadní látky z těla. Dialýza neléčí, ale „pouze“ nahrazuje práci nemocných ledvin. Pokud není transplantována jiná ledvina, dialyzační léčbu nemocný potřebuje celý život. 

 Víte, že …

… první dialýza byla v Československu provedena v Praze na sklonku roku 1955 mladé pacientce, která se otrávila rtutí?

 první pacientka byla transplantována v roce 1961, ale 16 dní po výkonu zemřela na sepsi? Další pacient byl u nás transplantován až v roce 1966 a s přijatou ledvinou žil ještě další tři roky.

až do roku 1989 se dialyzovali lidé jen do 50 let věku?

Co je transplantace?

Jde o proceduru, při níž je zdravá ledvina dárce operativně vpravena do těla pacienta, aby vykonávala veškeré funkce, které nefunkční ledviny příjemce již nebyly schopny plnit.

 VIDEO: Jana trpí chronickým zánětem ledvin: Po oznámení diagnózy chtěla umřít

Video
délka: 02:23.96

Jana trpí chronickým zánětem ledvin: Po oznámení diagnózy chtěla umřít Andrea Ulagová