Pro řadu spotřebitelů jsou energie a energetika velkou neznámou. Vědí, že zálohy platit musí, ale mnohdy netuší, zda a kdy mají nárok na vrácení přeplatků a jak se bránit příliš vysokým nedoplatkům. Nejčastější problémy objasňuje Mgr. Lukáš Zelený, odborník na práva spotřebitelů.

Odečet musíte umožnit

Vyúčtování energií nechodí všem ve stejný čas, protože odečty elektřiny nebo plynu provádí distributor v různé dny. „Odběratel má povinnost umožnit přístup k elektroměru nebo plynoměru za účelem odečtu, o jehož termínu byl předem informován,“ uvádí Mgr. Zelený.

Mgr. Lukáš Zelený, člen Rady Českého telekomunikačního úřadu a odborník na práva spotřebitelů
Autor: Tonda Tran

Rada: Neotvírejte každému

Jestliže někdo zazvoní u vašich dveří mimo oznámenou dobu s tím, že jde provést odečet, může se jednat o podomního obchodníka. „Pokud takovému člověku podepíšete nějaký dokument, můžete tak uzavřít nevýhodnou smlouvu téměř na cokoliv,“ varuje odborník.

Samoodečet: Třikrát a dost

Vyúčtování může být provedeno i na základě samoodečtu. Podle zákona jej lze provést maximálně třikrát po sobě. „Jestliže si nejste jisti tím, že u vás distributor provedl odečet, zkontrolujte si u svého dodavatele, zda vás nevyzval k provedení samoodečtu,“ radí právník Zelený.

Odhad až jako poslední možnost

K odečtu odhadem pak dojde, pokud nebyl proveden fyzický odečet ani samoodečet. „Odečet odhadem musí vycházet z předpokládané spotřeby daného odběrného místa,“ vysvětluje Mgr. Zelený.

Nájemníkům dává vyúčtování majitel bytu

Trochu jiná pravidla platí pro vyúčtování v případě nájemníků bytu. „Pokud je smlouva o dodávkách energií vedena na pronajímatele a nájemce mu platí za energie zálohově, je pronajímatel povinen předložit nájemci vyúčtování spotřebovaných energií do čtyř měsíců po skončení zúčtovacího období,“ zdůrazňuje právník.

Za zpoždění má nájemce právo na úhradu pokuty ze strany pronajímatele, a to ve výši 50 korun za každý den, pokud to bylo domluveno například v nájemní smlouvě. Pokutu ovšem pronajímatel neplatí, když sám neobdrží vyúčtování od svého dodavatele. V takovém případě musí nájemci vyúčtování předat, jakmile jej bude mít k dispozici.

Rada: Námitky podejte pronajímateli

Nájemce může žádat po pronajímateli podklady pro vyúčtování a podávat námitky proti němu. Při nespokojenosti s vyúčtováním se může bránit soudní cestou.

Přeplatky se nevracejí automaticky

Společně s vyúčtováním obdržíte informaci o vzniklém přeplatku či nedoplatku. Zatímco nedoplatek požaduje každý dodavatel energií zaplatit, přeplatky nevracejí všichni dodavatelé automaticky. Zatímco u stokorunových částek může být praktické je započíst na další zálohy, u vyšších částek není důvod k tomu, aby si je dodavatelé ponechávali. U některých dodavatelů je ale nutné si o vyplacení přeplatku požádat.

Rada: Požádejte o splátkový kalendář

Máte vysoký nedoplatek a nemáte na jeho zaplacení? Většina dodavatelů nabízí možnost splátkového kalendáře. Kontaktujte svého dodavatele a domluvte se s ním na oboustranně přijatelném řešení.

Rada: Jak nastavit zálohy

Pokud nechcete mít vysoký nedoplatek ani extrémní přeplatek, nastavte si zálohy podle předchozí běžné spotřeby. „Zároveň se vyplatí vzít v potaz předpokládané změny ve spotřebě, například nově zabudované tepelné čerpadlo,“ dodává právník.

Při nesrovnalostech žádejte vysvětlení

Nezdá se vám výše přeplatku nebo nedoplatku? „Při pochybnostech požádejte dodavatele o vysvětlení. Ten je povinen vám poskytnout údaje o vaší spotřebě i za předchozí roky,“ uvádí Mgr. Zelený.

Vyúčtování můžete reklamovat

Pokud máte o vyúčtování pochybnosti, můžete podat reklamaci. „Spotřebitelé nejčastěji reklamují nesrovnalosti v uhrazených zálohách a započtených platbách, chybný produkt či sazbu, výši stálé měsíční platby nebo nesprávné zúčtovací období,“ vypočítává právník.

Hledejte v obchodních podmínkách

Podrobnosti ohledně reklamace vyúčtování najdete v obchodních podmínkách. V nich bývá uvedena doba, do kdy lze vyúčtování reklamovat.

Plaťte, i když reklamujete

Pozor! Ačkoli podáte reklamaci, nedoplatek musíte zaplatit! „Uplatnění reklamace vás nezbavuje povinnosti zaplatit případný dodavatelem vyfakturovaný nedoplatek,“ potvrzuje právník. Pokud se později ukáže, že vaše reklamace byla oprávněná, bude vám částka vrácena zpět.

Dodavatel má čas jen 15 dní

Reklamace musí být vyřízena do 15 dnů od jejího doručení dodavateli. V případě, že uzná chybu ve vyúčtování, musí vyrovnat rozdíl v platbách do 30 dnů od doručení reklamace.

Pokud lhůtu nedodrží, vzniká spotřebiteli u elektřiny právo na 600 korun za každý den zpoždění, maximálně 24 tisíc korun. U plynu se jedná o částku 750 korun, maximálně 7500 korun,“ upozorňuje právník. O peníze za nedodržení lhůty pro vyřízení reklamace ale musíte dodavatele požádat do 60 dnů od jejího uplynutí, jinak nárok zanikne.

Rada: Problémy řeší úřad

Pokud vaše reklamace není vyřízena v zákonné lhůtě nebo nesouhlasíte s jejím výsledkem, můžete se obrátit na Energetický regulační úřad, případně na soud.

Rada: Reklamaci podejte písemně

„I když dodavatelé někdy vyzývají k podání reklamace prostřednictvím telefonátu, lze jedině doporučit, abyste po prvotním informativním hovoru podali reklamaci písemně, přinejmenším e-mailem. Získáte tím důkaz o podání a obsahu uplatněné reklamace,“ radí Mgr. Zelený.

 

Video
Video se připravuje ...

Jednoduchý trik prozradí, zda jsou baterie nabité. Adam Jaroš