1. Odstoupit můžete do 14 dnů

„U různých typů smluv se počátek běhu lhůty pro odstoupení může lišit, např. u kupní smlouvy lhůta běží až od převzetí zboží,“ říká Mgr. Pavel Storzer, vedoucí oddělení likvidace škod pojišťovny právní ochrany DAS.

2. Poučení musíte dostat včas

Ještě před tím, než uzavřete smlouvu, vám podnikatel musí poskytnout informace o možnostech odstoupení od smlouvy. Pokud to neudělá během telefonního hovoru, ale až později, začne lhůta pro odstoupení běžet až od okamžiku, kdy se vám poučení dostane. Pokud vás podnikatel vůbec nepoučí, prodlužuje se výše uvedená lhůta o jeden rok (tj. rok a čtrnáct dní).

3. Smlouvu zrušíte písemně

„V každém případě doporučujeme odstoupení od smlouvy učinit písemnou formou, a to doporučeně, nejlépe s dodejkou,“ radí právník. Rozhodující je datum odeslání odstoupení, nikoliv datum doručení podnikateli.

4. Zboží vraťte

Odstoupili jste od smlouvy? Pak nezapomeňte vrátit zboží! „Odstupující spotřebitel musí podnikateli do 14 dnů od odstoupení předat zboží (např. u kupní smlouvy), které obdržel. Podnikatel má pak ve stejné lhůtě povinnost vrátit veškeré přijaté peněžní prostředky, včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal,“ objasňuje Storzer.

»Energie« mají jiné lhůty!

Podepsali jste smlouvu o dodávkách energií n a nestihli jste odstoupit ve lhůtě 14 dnů? Není vše ztraceno! „Podle energetického zákona je možnost smlouvu vypovědět do 15 dnů po zahájení dodávek, kdy smlouva skončí po uplynutí patnáctidenní lhůty, která se počítá od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi dodavateli,“ radí právník.