Utrpěl Petr Kellner a jeho impérium v souvislosti s krizí, přímou finanční ztrátu?
Bezprostřední dopad v souvislosti s americkou krizí nepociťujeme. V zásadě tedy nejsme vystaveni problémům postihujícím investiční banky a klasické finanční instituce. Žádná z firem Home Credit neinvestuje na finančních trzích do cenných papírů či jiných rizikových nástrojů. Jedinými aktivy jsou úvěry poskytované drobným klientům. Před vypuknutím krize jsme "doplnili" vlastní kapitál Home Creditu dostatečným financováním z mezinárodního trhu a jsme tak dobře připraveni financovat nákupy našich klientů půjčkami na spotřební zboží.

Začne kvůli krizy PPF šetřit nebo propuštět zaměstnance?
Finanční prostředky jsou dnes, a ještě nějaký čas zřejmě budou, "nedostatkovým zbožím" (jde o tzv. nedostatek likvidity na mezinárodním trhu) a tak i my, jakožto finanční instituce, platíme za kapitál vysokou cenu, znatelně vyšší než před vypuknutím americké krize. Této situaci se musí Home Credit přizpůsobit. Musí se soustřeďovat na ty produkty, po nichž je vysoká poptávka a které mu umožní, aby i při vysoké ceně kapitálu (zdrojů) zůstal ziskovým. Jen tak může nadále posilovat své pozice na konkurenčním trhu.

Jaké konrétní problémy má ruský Home Credit?

Home Credit v Rusku nemá problémy právě proto, že se dobře přizpůsobuje tržní situaci. Aktuálně se zaměřuje na základ svého podnikání: úvěry na nákup spotřebního zboží, hotovostní úvěry a kreditní karty. V Rusku jsme stále schopni plně uspokojovat poptávku drobných klientů po spotřebitelských půjčkách, tj. po produktech s kratší dobou splatnosti, jejichž cena snadněji kopíruje cenu peněz na trhu. Jako jeden z posledních na ruském trhu, a jen dočasně, pozastavil Home Credit poskytování hypoték a úvěrů na auta. Tyto dva typy produktů tvořily beztak méně než 10 % všech poskytovaných půjček. Aktuálně otevírá Home Credit v Rusku nové pobočky, do konce roku vyroste jejich počet ze 146 na 208.

Bude to mít i dopad na český Home Credit?

V každé zemi se Home Credit zaměřuje na domácí poptávku, přizpůsobuje se místnímu trhu, takže přeshraniční ovlivňování je minimální.

Mohlo Kellnerovo impérium na krizi vydělat? Narážím na těžbu stříbra a zlata v Rusku?
Krize určitě je příležitostí, jak správnou nabídkou produktů, správnou cenou nabízených úvěrů a flexibilní reakcí vyrůst v oblasti finančních služeb na úkor konkurentů. Přesně o to se teď snaží ruský Home Credit. Jsme přesvědčeni, že ve vybraných produktech, v tomto případě půjčkách poskytovaných v obchodech, můžeme být s touto strategií úspěšní. Také vyhledáváme další příležitosti k zajímavým investicím. Na ruském trhu, který dobře známe z dlouhodobého a úspěšného podnikání skupiny PPF v Rusku, jde o investice do těžby a zpracování surovin, do maloobchodních sítí a do nemovitostí.

Jsou ohroženy další Kellnerovy investice v Rusku? Banka Nomos?
To určitě nejsou. V žádném případě. Nomos-banka, kde je skupina PPF minoritním akcionářem s podílem 29,9 %, je v dobrém stavu.

Upravuje PPF plány na příští rok?
Plány vždycky reagují na aktuální vývoj trhu.

Změní PPF s ohledem na krizi soukromé portfólio?
K portfoliu soukromých investic se nemůžeme vyjadřovat, nespadají totiž do podnikání skupiny PPF, ale nezávislého fondu PPF Investments.