„Černé stavby, realizované bez příslušných povolení stavebního úřadu, většinou objeví katastr nemovitostí v rámci revize údajů,“ říká Ombudsman Blesku Mgr. Matouš Vrběcký z advokátní kanceláře FKM Legal. Katastrální úřady totiž průběžně konfrontují zapsané údaje se skutečným stavem. „Při této činnosti přicházejí na nesrovnalosti, které následně zapíší do katastru nemovitostí jako nesoulad se skutečným stavem,“ vysvětluje.

O nesrovnalostech s nezapsanou stavbou pak katastr informuje vlastníka. Na černou stavbu se může přijít i na udání. „Může se stát, že vás na stavebním úřadu udá soused,“ potvrzuje Vrběcký. Poslední slovo má stavební úřad Stavební úřad musí při zjištění černé stavby povinně zahájit řízení.

Takovéto řízení může skončit vydáním rozhodnutí o nařízení odstranit stavbu, zejména pokud stavebník nepožádá o dodatečné povolení nebo stavební úřad toto povolení neudělí,“ vysvětluje Petr Waleczko z tiskového oddělení Ministerstva pro místní rozvoj.

Kromě povinnosti stavbu odstranit pak navíc majiteli hrozí i pokuta od stavebního úřadu. Je ale možné požádat o dodatečné povolení, a černou stavbu tak zlegalizovat.

Změny musíte hlásit

Myslíte si, že na svém pozemku si můžete postavit cokoli? Ne! Ze zákona musíte ohlásit katastrálnímu úřadu veškeré změny, týkající se nemovitostí. Pokud tak nenahlásíte na katastrální úřad třeba stavbu garáže, hrozí pokuta ve výši až 50 tisíc korun.

Tento článek je součástí balíčku PREMIUM+

Odemkněte si exkluzivní obsah a videa bez reklam na 9 webech.