Smůlu ale mají ženy, které mají pracovní smlouvu na dobu určitou. Ať už jsou v době konce smlouvy těhotné nebo ne, v zaměstnání končí. Končí smlouva, končí práce.

Koho chrání ochranná doba

V lepší situaci jsou zaměstnanci, kteří mají pracovní poměr na dobu neurčitou. „Zaměstnavatel nesmí dát zaměstnanci výpověď v ochranné době,“ vysvětluje advokát Roman Moussawi.

Do ochranné lhůty patří například doba, kdy je žena těhotná či na mateřské nebo rodičovské dovolené. Spadá sem i pobyt v lázních nebo na nemocenské.

Nejdéle ale před vyhazovem ochrání tuberkulóza. Nejenže zaměstnance během ústavního léčení nesmí šéf propustit, ale zákon ho chrání i šest měsíců po propuštění z léčebny.

Nad těhotnými bdí zákon

Podobné je to i s těhotenstvím. „U těhotných trvá ochranná doba po celou dobu těhotenství, a to i když ještě nebylo dosud zjištěno. A dokonce, i když o něm při podání výpovědi nevěděla ani zaměstnankyně. Pokud tedy dokáže, že byla v době doručení výpovědi těhotná, výpověď z pracovního poměru bude neplatná,“ dodává advokát Moussawi.

Kdy vám šéf nesmí vyhodit

Pokud máte uzavřenou smlouvu na dobu neurčitou, nesmí vás ve velké většině případů zaměstnavatel propustit, pokud:

- jste těhotná nebo čerpáte mateřskou nebo rodičovskou dovolenou

- jste na nemocenské

- ležíte v nemocnici nebo jste v léčebně

- jste v lázních, a i tehdy, když si pobyt platíte sami (ze zdravotního pojištění se vám ale platí léčení)- pracujete v noci, ale lékař vám noční práci dočasně zakáže

 

Kdy vás šéf může »vykopnout«

Ani těhotenství a smlouva na dobu neurčitou vás ale před výpovědí vždycky spolehlivě neochrání.

Ruší se zaměstnavatel

I v těhotenství můžete být propuštěná v případech, kdy se ruší zaměstnavatel nebo jeho část. V takovém případě zákon vychází z toho, že už fakticky nedává smysl, aby vás zrušený zaměstnavatel dále zaměstnával a těhotenství by na tom nemělo nic měnit.

Trestný čin nebo hrubé porušení pracovních povinností

Existují ale i další dva důvody pro vyhazov: trestný čin a hrubé porušení pracovních povinností.

*Za autonehodu vám nejspíš vyhazov nehrozí. Aby vás mohl šéf podle zákona jako těhotnou propustit, musí jít o úmyslný trestný čin, za která budete pravomocně odsouzena k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu delší než 1 rok nebo že budete pravomocně odsouzena pro úmyslný trestný čin spáchaný při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu nejméně 6 měsíců

*Propuštění v těhotenství se můžete bát i v případě, že porušíte povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vámi vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem