„Věšeli jsme na něj prádlo. Když byly děti malé, dali jsme jim tam bazének s vodou. Taky jsme si tam sázeli květiny, a když byl někdo z rodiny nemocný, šel se tam provětrat,“ líčí seniorka. S přibývajícím věkem se manželům horší zdraví, a tak by teď balkon potřebovali víc než kdy jindy.

Po téměř 40 letech bezstarostného užívání balkonu přišla v roce 2012 rána. Členové bytového družstva na schůzi odhlasovali, že společné balkony dostanou do výlučného užívání majitelé dvougarsoniér.

Proti tomu se manželé odvolali, dva roky se ale nic nedělo. „Říkali jsme si, že asi všechno zůstane jako dřív,“ vypráví reportérům Blesku seniorka.

Šmídovi pak dostali možnost byt od družstva odkoupit, a tak toho využili. Loni na podzim jim přišel návrh kupní smlouvy, ve kterém stálo, že Šmídovi sice budou mít v katastru zapsaný balkon, jenže v jiném vchodě!

Video
délka: 01:28.64

Šikana? Bytové družstvo jim dalo balkon v jiném vchodě! Tomáš Polák, Eva Fraňková, Jan Jedlička

Odvolání nepomohlo

To manželům přišlo absurdní. „Ještě ten večer jsem zašla za zástupkyní družstva a chtěla po ní řešení. Vadilo mi, že s námi nikdo nejednal. Bylo mi ale sděleno, že se s tím už nic dělat nedá, protože tak je to zapsané v katastru,“ říká rozzlobeně paní Šmídová.

Senioři chtějí vědět, zda se dá rozhodnutí družstva ještě změnit, a tak se obrátili na ombudsmana Blesku. „Ten balkon v jiném vchodě je důvod, proč jsme zatím nevstoupili do společenství vlastníků bytových jednotek,“ uzavírá příběh paní Šmídová. Takový balkon je jim totiž na nic.

„Nedokážu si představit, že bych musela sjet výtahem do přízemí, pak ujít 100 metrů a zase vyjet výtahem do třetího patra, abych si pověsila prádlo,“ říká.

Podle advokáta se řeší právní povaha ve vztahu k lodžiím, balkonům a teras bytových domů poměrně často. „Zejména jde o financování jejich oprav a údržby, neboť ne každý člen družstva či vlastník bytové jednotky má možnost spornou lodžii užívat,“ říká Jiří Hartmann.

Musíte jednat rychle!

Bytovému družstvu či společenství vlastníků jednotek podle odborníka nic nebrání v tom, přenechat balkon či lodžii jakožto společnou část domu do výlučného užívání jednoho nebo více členů družstva či vlastníků jednotek.

„Tímto způsobem lze také nejpravděpodobněji vykládat i vůli členské schůze ve vztahu k přijatému usnesení. Pokud tedy lodžie, která je součástí společných částí domu, byla dána usnesením členské schůze bytového družstva do výlučného užívání jen několika vlastníkům garsoniér, nárok manželů Šmídových nadále užívat přilehlou lodžii zanikl. Vzhledem k době, která od přijetí usnesení členské schůze uplynula, se již není možné dovolat neplatnosti tohoto usnesení u věcně a místně příslušného soudu,“ říká advokát.

V takových případech je rychlost jedinou cestou k případnému vyjednávání.

Balkon by musel být součástí smlouvy

„Bytové družstvo přijalo usnesení se záměrem uzavřít s členy družstva smlouvu o převodu vlastnictví bytu a spoluvlastnického podílu ke společným částem budovy,“ říká advokát.

Pokud by v návrhu smlouvy o převodu byla daná lodžie vymezená jako součást převáděné jednotky, mohla by prý tvořit příslušenství bytu a spolu s převáděným bytem by se stala vlastnictvím vlastníka jednotky, tedy manželů Šmídových. To by prý bylo možné ale jedině za situace, že by lodžie byla přístupná pouze z převáděného bytu, tedy bytu manželů Šmídových.

„A naopak balkony a lodžie přístupné ze společných částí domu můžou náležet a být pouze součástí společných částí domu a nemohou být ve vlastnictví konkrétní bytové jednotky,“ vysvětluje Hartmann.

Fotogalerie
6 fotografií