Manželé se obrátili na Ombudsmana Blesku, protože chtějí vědět, zda pro ně existuje nějaká právní pomoc. Se sousedem se pokoušeli domluvit, prý ale marně.

„Žádali jsme ho, aby strom porazil. Žena nedělá nic jiného, než že od jara do podzimu běhá s koštětem po zahradě a uklízí napadané listí, jehnědy a zlomené větve,“ rozčiluje se pan Michňo. Větrem zlámané větve a plody ořešáku prý zase dávají zabrat střeše jejich rodinného domu. „Když padají, jsou to rány jako při bombardování,“ přidává se paní Michňová.

V roce 1998 podali manželé poprvé žádost o odstranění stromu na Městském úřadě v Mělníku. Starosta prý tehdy slíbil, že město strom porazí, ale nestalo se tak. O 6 let později, když podali žádost znovu, jim přišlo vyrozumění, že se strom kácet nebude.

Soused přesto zoufalým sousedům slíbil, že strom porazí. Odstranit suché a nalomené větve mu doporučil i znalec, který dělal na mohutný ořešák posudek. Přesto se prý nedělo nic. „Soused trval na tom, že si pokácení ořešáku musíme sami zaplatit. Prý je to finančně nákladné a on by kácel jen kvůli nám,“ říká senior. A právě to je důvodem jejich hádek. „Je to jeho strom a léta nám škodí. Měl by ho odstranit on, na vlastní náklady,“ trvá na svém pan Michňo.

Video
délka: 01:49.84

Sousedská válka kvůli ořešáku: Se stromem k soudu! Tomáš Polák, Eva Fraňková, Jan Jedlička

Praskliny ve zdi

Manželé už jsou z tahanice unavení. Chtějí, aby se strom porazil a měli klid. Zdaleka totiž nejde jen o napadané listí. „Mohutné kořeny nám zvedají podlahy v garáži a praskají tam kvůli tomu stěny,“ ukazoval reportérům Blesku neplechy, které ořešák královský způsobil.

Popraskaná zeď v garáži ale není poslední položkou výčtu v sousedské rozepři. Ve hře tu jsou totiž i samotné ořechy, kterých plodí strom na podzim víc než dost. „Soused nám vyčítá, že si plody, které k nám padají na zahradu, necháváme. Prý jsou jeho. To mu je snad máme sbírat do košíčku a nosit domů?“ krčí rameny senioři z Mělníka.

Ti teď čekají, zda soused dodrží slib a ořeže alespoň suché větve, jak mu doporučil znalec. To se však musí stihnout do konce března, kdy končí období vegetačního klidu. „Upřímně tomu nevěříme. Pokud se zase nebude nic dít, asi nám nezbude, než se obrátit na soud,“ povzdychli si reportérům.

Blesk chtěl znát taky stanovisko souseda, reportéři ale doma zastihli jen jeho matku, která odmítla předat kontakt na syna. „Vyjadřovat se za něj nebudu, ale myslím, že se strom kácet nebude.“

Působí vám sousedův strom škodu? Řešte spor před soudem

„Pokud strom souseda působí na majetku pana Michni škodu, má právo domáhat se u soudu, aby se soused obtěžování vzdal,“ říká právník Roman Moussawi. Obranou v případech obtěžování neboli takzvaných imisí je žaloba, kterou se žalobce domáhá jen uložení povinnosti zdržet se přesně vymezeného rušení. Pokud soud přesvědčí o tom, že mu strom skutečně škodí, pak se domůže vydání rozsudku, kterým soud sousedovi zakáže jej takto rušit, obtěžovat v jeho právech. Jak to pak soused udělá, bude záležet na něm. „V tomto případě, vzhledem k blízkosti od plotu a velikosti stromu, je možné se přímo domáhat odstranění stromu, ale vzhledem k rozhodnutí o nepovolení kácení ze strany MÚ Mělník bych to nedoporučoval. Lepší by bylo podat znovu žádost o povolení,“ radí Moussawi.

Větve a listy patří vlastníkovi stromu, ale plody jsou vaše

Zákon nově uvádí, že musíte vlastníka stromu nejprve vyzvat a prokázat mu, že vám větve a listí padající na vaši zahradu skutečně vadí. K tomu poslouží třeba fotografie, jako v případě manželů Michňových. „Co se týče větví, tak starý i nový občanský zákoník stanovuje, že větve a kořeny patří tomu, komu patří strom, bez ohledu na to, zda přesahují nad cizí pozemek,“ vysvětluje právník. Odstranit by je měl tedy soused, jestliže tak ale nečiní, může pan Michňa jako vlastník pozemku, na který větve zasahují, provést odstranění sám.

Padají k vám na zahradu jablka, hrušky, meruňky nebo ořechy ze stromu, který má soused za plotem? Podle nového zákoníku vám výslovně patří. Zkrátka co spadne na váš pozemek, je vaše. Tady je věc jednoznačná. Soused seniorů tedy nemá právo osočovat je, že si nechávají plody jeho ořešáku.

Fotogalerie
8 fotografií