„Byl to můj nejlepší kamarád. Znali jsme se od učiliště. Dělal podlahy a já pracoval u něj. Potřeboval peníze na rozjetí činnosti. Poprosil mě o pomoc, a já jsem si proto vzal na sebe úvěr 300 tisíc korun a peníze mu dal. Za 18 let se mělo zaplatit bance 535 tisíc korun. Kamarád mi měl vše splácet po 2,5 tisících měsíčně,“ začíná vyprávět svůj příběh Tomáš Šťastný.

Doma jsme měli 7 dětí...

Oba muži sepsali v roce 2009 mezi sebou Dohodu o splátkách a Uznání závazku. Šťastný má navíc od Veigla podepsanou i »směnku s neupřesněnou částkou«. Bral to jen jako pojistku, kamarádovi věřil. Šťastný bohužel hodně brzo zjistil, jak moc se spálil. „V jednu chvíli jsme měli v domácnosti až sedm dětí a těch 2,5 tisíce měsíčně nám začalo strašně chybět. Museli jsme se sami zadlužit, abychom dokázali přežít. Splácet tento úvěr mám až do roku 2026,“ vysvětlil věřitel.

Nemá stále zaměstnání a zbankrotoval

Dlužník se nesnaží nic zapírat. „Je mi to strašně líto a trápí mne to. Pomohl mi a já věřil, že pro mne nebude problém mu 2,5 tisíce měsíčně splácet. Bohužel zbankrotoval jsem a nemám stálé zaměstnání. Navíc mám hodně splátek,“ přiznal Blesku Veigl, který nyní čeká na avizovanou novelizaci zákona ohledně oddlužení. „Jsem v kontaktu s právničkou. Musíme najít nějaké schůdné řešení. Svůj závazek stále cítím a chci mu ho splácet. Za problémy se mu omlouvám,“ dodal Veigl.

Ptá se Ombudsmana: Není dluh promlčený?

Tomáš Šťastný se na Blesk obrátil s dotazem, zda dluh nemůže být považovaný za promlčený, když mu Pavel Veigl dluží od roku 2009? A co má případně dělat, aby se tak nestalo? „Uznání dluhu je s datem podpisu, ale směnka je bez sumy a data podepsání. Také je tam problém, že má dotyčný, jak jsem se dozvěděl, pobyt nahlášený na městském úřadě, dá se s tím mým případem vůbec něco dělat?“ ptá se Ombudsmana Šťastný.

Jednat se musí co nejdříve!

Na deset let trvající dluh se podívala Ombudsmanka Blesku, advokátka Jaroslava Šafránková. „Z toho, co pan Šťastný uvádí, to vypadá, že jeho pohledávka zatím promlčena není. V případě uznání dluhu totiž platí 10letá promlčecí lhůta, která běží ode dne, kdy k uznání došlo. Jsou-li sjednané splátky, což je i tento případ, tak tato promlčecí lhůta běží ve vztahu ke každé splátce zvlášť, a to od její splatnosti. Aby však k případnému promlčení v budoucnu nedošlo, je třeba co nejdříve jednat,“ radí Šafránková.

„Jelikož se kamarád pana Šťastného k dluhu hlásí, lze promlčecí lhůtu znovu prodloužit dalším písemným uznáním dluhu. V případě, že by uznání dluhu mělo formu notářského zápisu, jednalo by se současně i o exekuční titul, na jehož základě by bylo možné vést proti panu Veiglovi exekuci, čímž se v případě nezaplacení pan Šťastný vyhne potenciálně zdlouhavému soudnímu řízení.“

Obraťte se na advokáta

Co když ale dlužník Pavel Veigl nebude chtít znovu dokumenty podepsat? „Pokud by nechtěl svůj dluh písemně uznat, bylo by nutné obrátit se ještě před promlčením s žalobou k soudu. To, že má pan Veigl hlášené bydliště na městském úřadě, pohledávku neovlivňuje, avšak značí to, že má finanční potíže a vyhýbá se placení svých závazků. To by samozřejmě mělo vliv na úspěšnost případné exekuce. Každopádně panu Šťastnému doporučuji obrátit se na advokáta,“ urguje Jaroslava Šafránková a na závěr dovysvětluje i platnost druhého dokumentu. „Pro úplnost uvádím, že právo na zaplacení směnky se promlčuje ve lhůtě 3 let od data její splatnosti.“

Fotogalerie
4 fotografie