Obrácená chladnička

Jak je možné, že tepelná čerpadla topí, ale spotřebují pouze minimální množství elektřiny? Princip jejich fungování je jednoduchý: odebírají energii z prostředí kolem nás a přenášejí ji do obytného prostoru. Laicky řečeno si čerpadlo představte jako obrácenou chladničku, která čerpá teplo z vnitřního prostoru ven a díky tomu je uvnitř zima. V případě tepelného čerpadla je naopak teplo předáváno z okolního prostředí prostřednictvím výměníku (výparníku) pracovní látce (chladivu), která se odpařuje. Páry chladiva obsahující získané teplo se pomocí kompresoru stlačí a dojde k nárůstu tlaku i teploty. Teplo se pak pomocí dalšího výměníku (kondenzátoru) přenese do otopné soustavy. Celý proces se v tomto uzavřeném cyklu stále opakuje.

Fotogalerie
4 fotografie

V praxi se tak setkáte s různými typy jako je země/voda, vzduch/voda, voda/voda, vzduch/vzduch. U nás se nejčastěji využívají zařízení čerpající teplo ze vzduchu, a to díky dostupnosti zdroje i snadné instalaci. Ve vzduchu je totiž vždy dostatečné množství tepelné energie, a to i za studených zimních dní a nocí, kterou k ohřevu vody či vytápění můžete snadno využít. Zároveň jde o bezplatný zdroj energie, který je neomezeně k dispozici.

Ušetříte peníze i přírodu

Ohřev teplé vody tepelným čerpadlem šetří životní prostředí a zároveň výrazně snižuje náklady na vytápění a přípravu teplé vody. V porovnání s jinými zdroji energie tepelná čerpadla vzduch/voda ušetří až 60 % nákladů na vytápění. “Investice do pořízení tepelného čerpadla se může zdát vysoká, ale díky nízkým provozním nákladům oproti jiným zdrojům tepla by se investice měla brzy vrátit. Kromě úspory provozních nákladů je dalším velkým benefitem automatický provoz zaručující vysoký komfort vytápění a přípravy teplé vody dle nastaveného programu bez nutnosti skladování a doplňování paliva.” vysvětluje Ing. Robert Bicek, specialista na tepelná čerpadla společnosti Bosch Termotechnika. Podmínkou je kvalita izolačních technologií i například možnosti řídicího systému se získanou energií efektivně hospodařit. Kvalitní tepelná čerpadla umí monitorovat venkovní teplotu a podle nastavené topné křivky mění teplotu topné vody v závislosti na počasí. Díky tomu drží nejnižší teplotu vody, která stačí na ideální vytápění domova. Moderní zařízení navíc pracují se systémy, které umožní řídit vytápění, ohřev vody, ohřev bazénu, větrání či chlazení prostřednictvím mobilního telefonu.

Nechte si poradit

Výběr správného typu tepelného čerpadla byste měli konzultovat s odborníky. Poradí vám, zda je čerpadlo pro vaše potřeby vhodné a které vybrat. Na odbornících nechte i samotnou instalaci čerpadla. “Správný návrh a instalace tepelného čerpadla zaručí bezproblémový chod při nejlepších možných parametrech. Díky tomu bude tepelné čerpadlo plnit vaše očekávání ohledně tepelného komfortu vytápění a přípravy teplé vody při minimálních možných nákladech.”, radí Ing Robert Bicek, specialista na tepelná čerpadla ve společnosti Bosch Termotechnika. Jde sice o větší investici, ale vyplatí se, protože tepelné čerpadlo dokáže pokrýt většinu celoroční spotřeby tepla.