IP adresa je jedinečné číslo, které má přiděleno každé zařízení, které komunikuje přes internetový protokol (IP). Pod jednou IP adresou se však mohou skrývat stovky počítačů, nebo naopak pro jeden počítač může být adres mnoho (třeba z důvodu dynamicky přidělované IP, anonymizační služby - např. prohlížeč TOR, veřejné wi-fi, apod.). Nalezení majitele IP adresy, zejména pokud nenáleží do lokální sítě, tedy může být poměrně obtížné. Pomocí zde mohou být geo databáze IP, služby IP Lookup či prosté zadání hledané adresy do Googlu. Zároveň je dobré vědět, že majitel IP adresy, ze které například chodí obtěžující email, si této skutečnosti vůbec nemusí být vědom a jeho nechráněný počítač může být pod kontrolou hackerů. 

Původní standard IP adres (IPv4) se používá již od roku 1983. Ve své době se kombinace možností, kterou tento standard nabízel, považovala za dostatečně předimenzovanou. Standard nabízí asi 4 miliardy různých IP adres. V nedávné minulosti však IP adresy standardu IPv4  již přestaly překotnému rozvoji IT technologií dostačovat a v roce 2008 vznikl nový standard IPv6 na který se postupně přechází. Tento standard již nabízí 340 sextiliónů IP adres, což je číslo na hranici lidského chápání (340 a 38 nul).