Čí země, toho náboženství, často uváděno také v latině jako "Cuius regio, eius religio", je slovní spojení popisující, že panovník má oprávnění zvolit náboženské vyznání pro své území. Jedná se o právní princip, jehož podstata byla ukotvena v Augšpurské mírové dohodě z 25. září 1555.

Augšpurský mír byl přijat císařem Karlem V. a říšskými knížaty na sněmu Svaté říše římské v německém Augsburgu. Smlouvou bylo ukončeno první období náboženských válek v Německu. Obsahem dohody byla do určité míry uznána náboženská svoboda – měšťané, duchovenstvo a šlechta, kteří nesouhlasili s náboženstvím, jež určil panovník, měli možnost z náboženských důvodů emigrovat. Toto právo se nevztahovalo na poddané.

Tyto události se odehrály v období náboženské krize, která panovala v důsledku reformace. Mnoho území v západní, severní a střední Evropě se stalo protestantskými, ale císař Svaté říše římské Karel V. se k reformaci, stejně jako řada dalších knížat, nepřipojil. Tento stav mnoho let vyvolával konflikty na evropském území.