Karel IV., nazývaný též jako „Otec vlasti“, se narodil 14. května 1316 v Praze. V jeho 7 letech (v roce 1323) ho jeho otec poslal na výchovu k francouzskému královskému dvoru. Zde byl vychováván jako princ a také zde získal výborné vzdělání. Naučil se zde plynně hovořit a psát několika jazyky. 

Z dětství uměl česky, ovšem při dlouhém pobytu ve Francii brzy češtinu zapomněl. Musel se ji znovu naučit až v době, kdy se opět vracel do Čech. Dále uměl německy, francouzsky, latinsky a italsky, přičemž na prvním místě vždy uváděl češtinu. Ve svých deseti letech mluvil především francouzsky, což bylo dáno pobytem u francouzského dvora. Ve 14 letech ho otec poslal do Itálie, kde se staral o území Lucemburků. Latinu používal při psaní textů, např. později svého životopisu Vita Caroli. Dochované paměti uvádějí, že při diplomatických jednáních používal všechny jazyky a uměl velmi plynule přecházet z jazyka do jazyka podle toho, s kým právě hovořil.