Zpravodajský server novinky.cz patří společnosti Borgis a.s., která je přibližně ze dvou třetin ve vlastnictví Zdeňka Porybného a z jedné třetiny patří společnosti Seznam.cz, jež je stále v rukou zakladatele firmy Iva Lukačoviče. Ten byl také prvním provozovatelem serveru novinky.cz od jeho vzniku v roce 1998, než se spoluvydavatelem stala v roce 2005 výše zmíněna společnost Borgis. Novinky.cz patří od svého vzniku mezi nejnavštěvovanější servery v historii internetu v České Republice.

Zdeněk Porybný je rovněž dlouholetý šéfredaktor deníku Právo, který mu přes společnost Borgis a.s. také patří. Jedná se o bývalý nejčtenější deník komunistického Československa Rudé Právo, který Porybný zprivatizoval a přejmenoval. Deník Rudé Právo byl založen již v roce 1920 a během druhé světové války vycházel v ilegalitě. Největšího rozmachu dosáhl během let 1948 -1989, kdy hrál jednu z nejdůležitějších rolí v propagandě komunistického režimu. Vzhledem k nízké důvěře obyvatel v publikované informace v listu byl díky velkému formátu papíru často využíván mimo jiné na balení svačin, balíků a podobně.