„Vodní podzemí je unikátní prostor, o kterém Pražané často ani netuší. Začíná v podstatě vodním podzemím oblouku kláštera křížovníků, raně gotické památky. Ta přechází v té samé výšce do oblouku pozdně románského Juditina mostu. Je to jediný oblouk tohoto mostu, který zbyl nad řekou,“ začal své vyprávění převozník pražský Zdeněk Bergman, provozovatel Pražských Benátek a Muzea Karlova mostu. Zajímavosti vyprávěl na molu v místě nejstarší nábřežní zdi zmiňovaného kláštera křížovníků, který v roce 1252 založila svatá Anežka Česká.

O podzemí lze tvrdit, že je to tunel pražskou historií. Kromě oblouků gotického kláštera a románského Juditina mostu, který vznikl roku 1169, Vltava teče také pod Křížovnickým náměstím. „O něm říkáme, že díky krásnému panoramatu, které tvoří jednu stranu náměstí, je to nejkrásnější náměstí na světě. Poslední část tajemného vodního podzemí Starého Města je oblouk Karlova mostu. Je to zároveň nejvíc protiproudní část našeho podzemí,“ sdělil Zděnek Bergman. Díky dlouhému časovému odstupu mezi vznikem jednotlivých částí lze každou z nich v podzemí bezpečně rozpoznat, na první pohled jsou viditelné jednotlivé předěly.

Historie

Z dochovaných dobových materiálů lze podle převozníka pražského uvést, že v lokalitě u dnešního vodního podzemí na přelomu 19. a 20. století působili rybáři. Na místním malém ostrově bylo složeno dřevo pro opravu i stavbu tehdejších lodí, takzvaných „naháčů“, „šenáků“ či převoznických pramic. „Ty se opravovaly jen na tomto ostrově, který je jedním z nejstarších pražských ostrovů. Navíc se dosud dochoval v původní podobě,“ upozornil Zdeněk Bergman, podle kterého tak z hlediska podoby břehů jde o nejzachovalejší pražskou lokalitu.

Video
délka: 03:31.51

Převozník pražský Zdeněk Bergman o tajemném vodním podzemí. Daniel Vitouš

Novodobá historie

Milovníci Vltavy a historie kolem Zdeňka Bergmana vodní podzemí využívají už 20 let. Roku 1999 se místo podařilo zpřístupnit pomocí přístaviště, odkud vyplouvají vyhlídkové lodě s návštěvníky metropole. „Prostor jsme zpřístupnili pro návštěvníky Prahy a hlavně pro Pražany. Prodloužením ve smyslu osvěty pak je založení Muzea Karlova mostu roku 2007. Na modelech a vyobrazeních si návštěvník může uvědomit, v jak unikátním prostoru se nachází,“ řekl převozník pražský.

Zdeněk Bergman uvádí, že srdcem Pražských Benátek je zmiňované muzeum a hlavně Juditin most. „Díky svaté Anežce jsme mohli vytvořit naše celoživotní dílo. Ten prostor nás naplňuje doslova smyslem bytí. Je to šance, jak zpřístupnit genia loci staré Prahy nejenom cestujícím, ale i návštěvníkům a lidem, kteří Prahu mají rádi a rádi se do ní vracejí,“ dodal závěrem Bergman.

Fotogalerie
23 fotografií