Tetanovka je velice účinným očkováním, které chrání proti bakteriální infekční nemoci tetanus (strnutí šíje). Toto onemocnění způsobuje bakterie Clostridium tetani, která se vyskytuje v půdě po celém světě. Nakazit tetanem se tak můžeme při menším i hlubokém poranění na těle a následném styku s kontaminovanou půdou či předmětem (zrezivělý hřebík aj.). Inkubační doba je mezi 3 až 21 dny od nakažení. Hlavními příznaky tetanu jsou křeče doprovázené ztrátou koordinace pohybu. Ze začátku se neprojevuje teplotou, pouze bolestí při otevírání úst. Bolest se však postupně rozšiřuje na krk a svalstvo celého těla. Velmi nebezpečné je ochabnutí dýchacího svalstva, které může vést až k udušení. Přestože toto onemocnění není přenosné z člověka na člověka, nehrozí tedy epidemie, je očkování povinné, protože ani po úspěšném překonání nemoci si tělo nevytváří žádnou imunitu

Pro prevenci tetanu slouží vakcína tetanovka, která obsahuje tetanový toxoid, a také brzké ošetření i drobných ran. Tetanovka se objevila na světě už v roce 1926. Tetanovka se podává dětem v rámci hexavakcíny již mezi 13. a 16. týdnem od narození, následují další dvě přeočkování. Poté se očkují děti v 5 až 6 letech a dále mezi 14. a 15. rokem. V dospělosti se doporučuje přeočkování každých 10 až 15 let.