Hexavakcína je kombinovaná očkovací látka, která pomáhá chránit proti tetanu, černému kašli, záškrtu, dětské obrně, virové žloutence typu B a proti invazivním hemofilovým onemocněním. Protože tato vakcína bojuje proti závažným onemocněním, která často nelze účinně léčit, patří mezi povinná očkování.

Hexavakcína se aplikuje u malých dětí ve třech fázích. První dávka se standardně očkuje od 9. týdne, druhá za dva měsíce od té první a třetí mezi 11. a 13. měsícem dítěte. Toto schéma bývá někdy nazýváno 2+1. Standardně se tento model používá od roku 2018, dříve bylo o vakcínu navíc a očkovalo se podle schématu 3+1. Tento způsob se má momentálně aplikovat jen u nedonošených dětí. Očkování se provádí injekcí do svalu, nejčastěji do vnější strany stehna nebo do ramene té méně užívané horní končetiny.

Výhody hexavakcíny spočívají v tom, že dítě v jediné vakcíně dostává očkovací látky proti šesti nemocem najednou. Pokud by se očkovalo proti každé zvlášť, trvalo by déle, než by dítě bylo chráněno proti všem nemocem, navíc za cenu většího množství vpichů.