Ryby

Lidé narození 23. února jsou Ryby.  


Svátek slaví Svatopluk

  • Ženský protějšek: nemá
  • Nejpoužívanější domácí podoby: Sváťa, Svatouš, Svatík, Svaty, Svatíček
  • Původ: Jméno Svatopluk je slovanského původu. Vychází ze slova „svet“, jehož význam byl ve staroslovenštině „silný“, nově „svatý“ a „pluk“. Svatopluk tedy znamená „velký vojevůdce“ či „velký bojovník“.
  • Povaha: Svatoplukové jsou čestní a nesmělí. V životě se příliš neprosazují.
  • Koho takto pojmenovat: Jméno se hodí zejména pro muže narozené ve znamení Vah a Vodnáře.

Vyberte si podle data vhodné jméno pro své miminko >  


Zahájení tisku Gutenbergovi byble

V únoru roku 1455 začal Johannes Gutenberg tisknout první Bibli, která vyšla v masovém měřítku. Gutenberg knihy vyráběl tehdy přelomovým způsobem, na knihtisku, který sám zkonstruoval.

Gutenbergova Bible byla první knihou vytištěnou knihtiskem, vyšla v nákladu asi 180 kusů, část z nich byla tištěná na luxusní pergamen, většina ale byla na papíru.

S vynálezem knihtisku došlo k zásadní proměně v přístupu ke vzdělání, a tím i celé společnosti. V době před Gutenbergovým vynálezem se všechny knihy ručně opisovaly, a byly tedy velmi nákladné na výrobu. Široká veřejnost tak neměla ani motivaci stát se gramotnými. S knihtiskem se ale situace změnila. Církev začala ztrácet monopol na vzdělání, lidé najednou nebyli odkázání pouze na ústní kázání farářů, ale mohli si Bibli sami přečíst

Gutenbergův knihtisk fungoval s drobnými inovacemi až do 20. století, hlavní myšlenka vynálezu ale zůstala stejná. Stroj na obdobném principu znala sice Čína již v sedmém století, ten ale jako šablony nepoužíval jednotlivá pohyblivá písmena jako knihtisk, ale celé stránky. To bylo dáno zejména povahou čínského písma a množstvím znaků, které čínština používá. Naproti tomu latinka vystačí s pár desítkami znaků a tisknout s pohyblivými písmeny se vyplatí. 

Psalo se 23. února před rokem: