Ryby

Lidé narození 22. února jsou Ryby.  


Svátek slaví Petr

  • Ženský protějšek: Petra
  • Nejpoužívanější domácí podoby: Petříček, Petřík, Péťa, Petíček, Peťan, Peťánek, Peťulka, Peťula
  • Původ: Jméno Petr je řeckého původu. Vychází z řeckého slova „petra“, jehož význam je „skála“ nebo „kámen“. Petr tedy znamená „tvrdý, skálopevný“. 
  • Povaha: Petrové jsou inteligentní a charismatičtí. Mají smysl pro zodpovědnost a jsou rozenými vůdci. 
  • Koho takto pojmenovat: Jméno se hodí zejména pro muže narozené ve znamení Berana, Lva a Střelce.

Vyberte si podle data vhodné jméno pro své miminko >  


Evropský den obětí

Evropský den obětí je připomínán v zemích EU od roku 1991. Toto datum má souvislost s podpisem Charty práv obětí, který se uskutečnil v roce 1990 ve Velké Británii. Evropský den obětí má zvýšit povědomí o možnostech pomoci lidem, kteří se stali obětí trestného činu a také jejich nejbližším.

Havárie jaderné elektrárny Jaslovské Bohunice

22. února 1977 došlo k největší jaderné havárii na území tehdejšího Československa. Poškození reaktoru způsobilo několik kuliček silikagelu, který se rozsypal do palivového článku. V důsledku havárie byl provoz elektrárny ukončen. 

Elektrárna Jaslovské Bohunice měla velmi netypické technické řešení. Zatímco ve světě převažovaly reaktory, které jako palivo používaly obohacený uran, Československo se rozhodlo vybudovat reaktor na přírodní uran, kterého mělo v té době velké zásoby. Jako moderátor používaly Jaslovské Bohunice těžkou vodu (D2O – místo vodíku tvoří molekuly vody izotopy vodíku), chlazení bylo plynové. Reaktor se podařilo úspěšně vybudovat a do provozu byl uveden roku 1972.

První havárie se v Jaslovských Bohunicích odehrála o rok dříve. Palivová kazeta nebyla dobře zajištěna a vystřelila z reaktoru. Došlo k velkému úniku oxidu uhličitého, kterým se otrávili dva pracovníci elektrárny, ostatním se podařilo včas prostor opustit. K významnému úniku radioaktivity tehdy nedošlo.

Roku 1977 jadernou havárii čtvrtého stupně podle mezinárodní stupnice jaderných událostí způsobil rozsypaný silikagel, který v palivovém článku ucpal chladící kanály. Přehřátím došlo k roztavení části konstrukce reaktoru a došlo k mísení radioaktivních částí s neradioaktivními. Při havárii nedošlo k žádným zraněním ani úmrtím.

Druhá havárie znamenala definitivní konec pro elektrárnu. Její likvidace bude probíhat do roku 2050.


Psalo se 22. února před rokem: