Při akci policisté vypátrali osobu Slovenské národnosti, po které pátraly slovenské justiční orgány. Dále policisté udělili dvě pokuty podle zákona o pobytu cizinců za doklady s prošlou platností, kdy jejich majitelé do této doby nepožádali o vydání dokladů nových.