Krnáčové verzi předpisů schválila rada na začátku srpna, do 31. srpna pak měly radnice, magistrátní odbory či profesní komory čas na vznesení připomínek. „Ve stanovené lhůtě bylo doručeno celkem 69 podání, která obsahovala celkem 2202 připomínek. Z celkového počtu připomínek bylo 805 připomínek označeno jako zásadní,“ píše se v materiálu.

Město chce zaslat připomínkovanou verzi ministerstvu ve středu 16. září, souladu s názorem ministerstva chce dosáhnout do 23. října. K notifikaci Evropské komisi plánuje PSP Praha poslat 26. října.

Návrh PSP původně připravoval Stropnický, jeho verzi už městské části připomínkovaly. Na začátku srpna mu je ale rada odebrala z gesce a schválila verzi předloženou primátorkou, verze musela být znovu připomínkována.

Spory kolem předpisů vedly až k roztržce v magistrátní koalici. O primátorčině protinávrhu rada dopředu nevěděla. ANO a ČSSD vyzvaly Trojkoalici, aby Stropnického odvolala. Ta odmítla a nyní už Stropnického odvolání nepožaduje ani Krnáčová.

Zastupitelský klub Pirátů přišel i s tvrzením, že PSP nevznikly v sekretariátu primátorky, jak Krnáčová tvrdila. Ta to odmítla, pouze přiznala, že její verze vychází z původního znění, které připravil bývalý primátor Tomáš Hudeček a kterému ministerstvo pozastavilo v lednu účinnost.

Stavební předpisy, které jsou prováděcím předpisem ke stavebnímu zákonu, obecně definují požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby. Stanovují například výšku budov. Účinnost původních stavebních předpisů v lednu na 15 měsíců pozastavilo ministerstvo pro místní rozvoj. Praha má své stavební předpisy jako jediné město v ČR již více než 100 let.