Obyvatelé Česka stárnou a důchodový věk se postupně zvyšuje. Naše děti a vnoučata půjdou možná do důchodu až v sedmdesáti letech. Zatímco tohle je ale problém, vzdálený několik desítek let, některé změny začínají už teď. Jednou z nich je vyšší znevýhodnění předčasného důchodu (viz tabulka).

Předčasný důchod je méně výhodný než klasický starobní důchod už nyní. Za každých 90 dní dřívějšího odchodu do důchodu se totiž snižuje procentní výměra důchodu a navíc se započítává i nižší počet let pojištění. Od posledního září se ale navíc mění parametry pro stanovení výpočtového základu procentní výměry důchodu.

„Důchody osob s měsíčním průměrem příjmů 10 886 korun až 34 000 korun budou vycházet o něco nižší než podle dosavadní úpravy. Naopak osoby s vyšším průměrem příjmů si polepší,“ uvádí mluvčí České správy sociálního zabezpečení Pavel Gejdoš. Změna se tak nepříznivě dotkne většiny budoucích českých důchodců. A co se nemění? To, že u předčasného důchodu není cesty zpátky. Jakmile se pro něj jednou rozhodnete, máte ho krácený už trvale, ledaže byste se jeho výplaty na čas vzdali a začali zase vydělávat.

 

10 otázek a odpovědí k předčasnému důchodu

Na nejčastější otázky k předčasnému důchodu Blesku odpovídali odborníci z České správy sociálního zabezpečení.

1) Kdy si můžu požádat o předčasný důchod?

V současnosti platí, že do předčasného důchodu je možné odejít nejdříve tři roky před dosažením důchodového věku. Čím dříve ale do důchodu jdete, tím méně peněz dostanete. A důchod už zůstane trvale krácený.

2) Má na předčasný důchod nárok každý?

Ne, nemá. Nezbytnou podmínkou pro přiznání předčasného starobního důchodu je získání potřebné doby pojištění. Ta se odvozuje od kalendářního roku, ve kterém byste měli dosáhnout nároku na řádný důchod. Např. ten, kdo dosáhne důchodového věku v roce 2013 a letos chce odejít do předčasného důchodu s dvouletým předstihem, musí mít již získanou dobu pojištění nejméně 29 let. Kdo by chtěl jít letos o tři roky dříve do důchodu, musí mít již 30 let pojištění.

3) Kde se žádá o předčasný důchod?

Žádosti se podávají na Okresní správě sociálního zabezpečení podle adresy vašeho trvalého bydliště, v Praze na kterékoliv Pražské správě sociálního zabezpečení.

4) Musím vyplnit nějaký formulář žádosti? A kde ho získám?

Žádost s vámi sepíší příslušní pracovníci na místě.

5) Jaké doklady k podání žádosti potřebuji?

Při podávání žádosti o důchod předkládáte:

• občanský průkaz

• doklady o studiu, popřípadě učení (i nedokončeném)

• doklady prokazující zaměstnání v cizině

• muži předkládají doklady o výkonu vojenské služby

• ženy předkládají doklady prokazující výchovu dětí

• evidenční list důchodového pojištění z posledního zaměstnání (to ale předkládá váš zaměstnavatel, a to na vyžádání »sociálky«)

Případně ještě:

• potvrzení zaměstnavatele o vyplácených náhradách za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti náležející za pracovní úraz (nemoc z povolání)

• potvrzení zaměstnavatele o zvláštním příspěvku horníkům vypláceném před rokem 1996

6) Co mám dělat, když mi chybějí některé doklady o odpracovaných letech?

Můžete předložit náhradní doklady, které prokazují vaši výdělečnou činnost – potvrzení zaměstnavatele, pracovní smlouvy, výplatní pásky, svědecké prohlášení aj.

7) Chci si nechat důchod posílat na účet. Stačí to jen nahlásit na »sociálce«?

Ne, nestačí. Pokud chcete důchod vyplácet na účet u peněžního ústavu, musíte k žádosti přiložit vyplněný a bankou potvrzený tiskopis Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet.

8) Uvažuji o předčasném důchodu, Když si požádám ještě v srpnu, bude mi důchod vypočítán podle »starých« pravidel?

Ano, pokud bude vaše žádost podaná nejpozději 29. 9. 2011. Pokud totiž chcete přiznat předčasný důchod podle »starých« pravidel, musíte si žádost podat v termínu, kdy tato pravidla ještě platí, tedy před 30. 9. 2011. Vámi zvolené datum přiznání důchodu musí rovněž do tohoto období spadat.

9) Jsem v předčasném důchodu. Můžu ho zrušit a vrátit se zpátky do práce?

Předčasný starobní důchod zrušit není možné, zůstane už napořád předčasným důchodem. Pokud začnete vykonávat činnost, která zakládá účast na důchodovém pojištění v době, kdy jste ještě nedosáhli řádného důchodového věku, musí vám být výplata důchodu zastavena. O dobu, kterou si ve starobním důchodu takto »napracujete«, se vám pak ale důchod navýší.

„Za dobu výdělečné činnosti vykonávané v době, kdy je důchod přiznán ale nevyplácen, se důchod navyšuje – přičítá se doba pojištění, odečítá se snížení za předčasnost,“ vysvětluje mluvčí ČSSZ Pavel Gejdoš.

Až důchodového věku dosáhnete, můžete předčasný důchod pobírat a pracovat přitom bez omezení příjmu či rozsahu práce. Nebo jej můžete dále nepobírat a navyšovat si jej o 1,5 % výpočtového základu za každých celých 90 dnů výdělečné činnosti.

10) Rád bych do předčasného důchodu, ale předem bych chtěl vědět, kolik budu brát (jestli se mi to vůbec vyplatí). Spočítá mi to někdo?

Orientační výpočet důchodu si můžete udělat na důchodové kalkulačce ministerstva práce a sociálních věcí. Najdete ji na adrese www.mpsv.cz/cs/2435. Je možné si na ní předběžně vypočítat důchod podle dosavadní i připravované právní úpravy. Ideální je požádat si před provedením orientačního výpočtu o vyhotovení informativního osobního listu důchodového pojištění (IOLDP). V něm například zjistíte, jaké doby vašeho pojištění má ČSSZ ve své evidenci, jaké byly vaše výdělky a podobně. Žádost se podává písemně na adresu ČSSZ – Odbor správy údajové základny, Křížová 25, 225 08 Praha 5 a musíte uvést své rodné číslo. ČSSZ vám zašle osobní list nejpozději do 90 dnů od podání žádosti. Údaje z tohoto listu pak můžete zadat do kalkulačky pro výpočet důchodu.

 

Budoucnost: Do předčasného důchodu o pět let dříve

S tím, jak se bude důchodový věk prodlužovat, bude zároveň možné odejít do předčasného důchodu dříve, než o tři roky (jak je to dnes). „Lidé, jejichž důchodový věk bude 65 let a více (tedy ročníky narození 1965 a později) budou moci odcházet do předčasného důchodu s až pětiletým předstihem,“ říká mluvčí České správy sociálního zabezpečení Pavel Gejdoš.

Kdo a o kolik peněz přijde

Od října 2011 bude předčasný odchod do důchodu pro někoho znevýhodněný hned dvakrát. Lidé, kteří mají osobní vyměřovací základ (to je zjednodušeně řečeno průměr jejich výdělků za určitou dobu) od 10 886 do 34 tisíc korun si pohorší při redukci vyměřovacího základu nad 10 886 korun a ještě navíc (stejně jako všichni ostatní) při krácení kvůli předčasnosti.

„Ke krácení dochází za každých i započatých 90 kalendářních dnů ode dne přiznání do dovršení důchodového věku – procentní výměra důchodu se snižuje o 0,9 % výpočtového základu, činí-li doba předčasnosti nejvýše 720 kalendářních dnů,“ říká mluvčí ČSSZ Pavel Gejdoš. Kdo ale jde do důchodu o více než 721 dní dříve, tomu už se za každých dalších 90 dní krátí důchod o 1,5 % výpočtového základu.

Od 1. 1. 2012 budou pak podmínky krácení důchodu za předčasnost ještě přísnější – od 361. dne se bude krátit o 1,2 % výpočtového základu za každých i započatých 90 dnů namísto dosavadních 0,9 %. Tato změna bude podle Gejdoše znamenat výraznější snížení procentní výměry předčasného starobního důchodu občanů, kteří budou odcházet do předčasného starobního důchodu o více než 1 rok dříve.

 

O kolik procent důchodu přijdete

Čím dříve půjdete do předčasného důchodu, tím více si stát vezme« z vaší penze.

 

O kolik dní půjdete dříve
Krácení důchodu do r. 2011 Krácení důchodu od r. 2012
90 a méně dní 0,9 % 0,9 %
91 - 180 dní 1,8 % 0,9 %
181 - 270 dní 1,8 % 2,7 %
271 - 360 dní 3,6 % 3,6 %
361 - 450 dní 4,5 % 4,8 %
451 - 540 dní 5,4 % 6 %
541 - 630 dní 6,3 % 7,2 %
631 - 720 dní 7,2 % 8,4 %
721 - 810 dní 8,7 % 9,9 %
811 - 900 dní 10,2 % 11,4 %
901 - 990 dní 11,7 % 12,9 %
991 - 1080 dní 13,2 % 14,4 %
1081 - 1170 dní 14,7 % 15,9 %