Nový zákon připravuje nespokojené cestovatele o peníze: Stěžujte si hned, reklamujte pak

 • Autor: Radka Růžičková - 
  5. 9. 2018
  20:30

  Rozleželo se vám v hlavě, že dovolená nebyla taková, jaká měla být? Pokud jste si nestěžovali na místě a chcete zájezd reklamovat dodatečně, může se stát, že nedostanete ani korunu. Na začátku léta se totiž změnil zákon.

   

 • 1.Jak se vyhnout problémům

  Chystáte se na dovolenou? Tak se na případné problémy připravte raději předem.

  ● Základem je smlouva. Cestovní kancelář jako pořadatel zájezdu odpovídá za to, že zájezd bude v souladu s uzavřenou smlouvou, ať už má služby poskytovat ona sama, nebo jiný smluvený poskytovatel (např. hotel či letecký přepravce). „Podobu zájezdu určuje sepsaná smlouva nebo vystavené potvrzení o zájezdu, jedno z toho musí mít písemnou podobu,“ říká právník Zelený.

  ● Nedejte na sliby. Smlouvu si pořádně zkontrolujte. „Ohlídejte si, aby vše, co pracovníci cestovní kanceláře přislíbili ústně, bylo uvedeno ve smlouvě, potvrzení, katalogu či dalších pokynech,“ radí Zelený.

  ● Trvejte na písemné podobě. I když smlouvu o zájezdu uzavíráte ústně, musíte dostat potvrzení o zájezdu v textové podobě. Ta slouží jako doklad o smlouvě.

  ● Ohlídejte si své požadavky. Jaké informace musí potvrzení o zájezdu obsahovat, je uvedeno přímo v zákoně. Pokud jste si ale domluvili nějaké své zvláštní požadavky (třeba výhled z pokoje na moře), měly by být ve smlouvě rovněž uvedené.

  Nový zákon připravuje nespokojené cestovatele o peníze: Stěžujte si hned, reklamujte pak

 • 2.Kdy odmítnout smír

  Navrhuje vám pořadatel zájezdu náhradní řešení, které se vám nelíbí? Počítejte s tím, že ho můžete odmítnout jen tehdy, když není srovnatelné s tím, co bylo ve smlouvě sjednáno (např. nabízí horší ubytování, polopenzi místo all inclusive) nebo není-li poskytnutá sleva přiměřená.

  Nový zákon připravuje nespokojené cestovatele o peníze: Stěžujte si hned, reklamujte pak

 • 3.Co můžete reklamovat

  Zjednodušeně řečeno je možné reklamovat vše, co neodpovídá uzavřené smlouvě. „Například kategorii hotelu, typ stravování, chybějící bazén, chybějící zázemí pro děti apod.,“ vypočítává právnička.

  ● Nevhodné ubytování. Reklamovat můžete např. příliš malý pokoj, špínu na pokoji, plíseň v koupelně, chybějící či nefunkční klimatizaci, protékající WC, bazén bez vody nebo chybějící balkon (pokud ho máte ve smlouvě).

  ● Špatné služby. Chyběl slibovaný dětský koutek? Nepřišel za vámi ani jednou delegát cestovky a o animačních programech nikdo v hotelu nikdy neslyšel? Pokud je cestovka slíbila, můžete je reklamovat, stejně jako např. špatný úklid.

  ● Příšerné jídlo. Reklamovat můžete i stravu, například když na pláži nefungoval slíbený bar, dostávali jste špatně upravené jídlo nebo byly miniaturní porce.

  Nový zákon připravuje nespokojené cestovatele o peníze: Stěžujte si hned, reklamujte pak

 • 4.Cestovka se musí vyjádřit do 30 dní

  Předali jste cestovní kanceláři reklamaci? Pak se k ní musí vyjádřit do třiceti dnů. „Pokud s jejím stanoviskem nebudete souhlasit, můžete se domáhat svého práva skrze občanské soudní řízení,“ říká právnička.

  ● Kromě toho se můžete před zahájením soudního řízení obrátit ještě na Českou obchodní inspekci s žádostí o řešení sporu mimosoudně.

 • 5.Jak oznámit vadu a získat peníze

  Chybí v hotelu slíbený bazén, výhled na moře nebo se vyskytly jiné vady? Tak: ✔ Kontaktujte delegáta, cestovku nebo zprostředkovatele prodeje zájezdu – upozorněte je, že situace je odlišná od uzavřené smlouvy, a požadujte okamžitou nápravu. Pokud se k ní delegát nebo cestovka nemají, požádejte o vystavení písemného dokladu o uplatněné reklamaci.

  ✔ Trvejte na náhradním řešení – při závažných vadách zájezdu by vám mělo být nabídnuto vhodné náhradní řešení, pokud možno stejné nebo vyšší jakosti, než jaká byla sjednána ve smlouvě.

  ✔ Určete lhůtu – ke zjednání nápravy určete lhůtu. „Nečinnost cestovní kanceláře či delegáta vás pak opravňuje si potřebná opatření zařídit sami a vzniklé náklady předložit cestovní kanceláři k úhradě,“ vysvětluje Lukáš Zelený.

  ✔ Chtějte slevu – při vadách, se kterými se toho moc nenadělá, máte právo na finanční kompenzaci. „Sleva přichází do úvahy za situace, kdy typicky není možné vadu odstranit nebo už na to není čas, například chybějící slibovaný bazén nebo nižší komfort při zpáteční cestě na letiště,“ říká Zelený. Řídit se můžete tzv. frankfurtskou tabulkou slev. Podle ní by například u chybějícího bazénu bylo možné požadovat slevu 10 až 20 % a u nižší třídy dopravního prostředku až 15 % z ceny zájezdu.

  ✔ Pomozte si sami – nikdo neřeší vaši reklamaci? Pak máte právo vadu odstranit sami (např. se přestěhovat do jiného hotelu, při nepoživatelném jídle chodit jíst do restaurace apod.) a požadovat náhradu nezbytných nákladů.

  ✔ Ukončete pobyt – pokud se jedná o vadu podstatnou (třeba objednaný hotel s nadstandardním sportovním areálem se teprve buduje) a navrhované náhradní řešení není srovnatelné s tím, co bylo sjednáno ve smlouvě, navrhovaná sleva není přiměřená nebo není nedostatek odstraněn včas, můžete pokračování zájezdu odmítnout, od smlouvy odstoupit a nechat se dopravit zpátky do místa odjezdu.

  Nový zákon připravuje nespokojené cestovatele o peníze: Stěžujte si hned, reklamujte pak

 • 6.Foťte, točte a shánějte svědky

  Vždy je důležité mít všechny vady co nejlépe zdokumentovány, např. fotografiemi, videem.

  ● Dobré je zajistit si svědky, třeba ostatní účastníky zájezdu, a vzít si na ně kontakt pro případnou pozdější potřebu po návratu domů.

  ● Vhodné je také vyžádat si např. potvrzení z recepce hotelu, že váš pokoj nemá výhled na moře, uschování účtů o zaplacení něčeho, co mělo být v ceně zájezdu, např. wellness služby, hlídání dětí. „Při případném soudním řízení bude důkazní břemeno co do prokázání existence vady a jejího bezodkladného vytknutí ležet na vaší straně,“ zdůrazňuje JUDr. Pospíšilová.

  Nový zákon připravuje nespokojené cestovatele o peníze: Stěžujte si hned, reklamujte pak

 • 7.Rada právníka: Nezapomeňte na podpis!

  Zapomeňte na stud i pohodlnost! To, že nějaká vada na dovolené existuje, musíte delegátce nebo cestovce oznámit bez zbytečného odkladu. Jen tak můžete po návratu požadovat slevu z ceny zájezdu. „Vytknutí vady je nutné provést tak, abyste jej i později mohli doložit – např. dokument o oznámených vadách si nechte s uvedením data podepsat delegátem cestovní kanceláře v místě zájezdu,“ vysvětluje JUDr. Pospíšilová.

  Nový zákon připravuje nespokojené cestovatele o peníze: Stěžujte si hned, reklamujte pak

Zobrazit celou diskusi
Další videa
Články odjinud