4 nejčastější třecí plochy: Jak řešit peklo se sousedy

 • Autor: Radka Růžičková - 
  5. 9. 2018
  14:55

  Soužití se sousedy může být nejen ráj, ale i peklo. Poklidný život může ničit neustále štěkající pes, zápach z hnojiště i stín stromů.  Většina problémů má ale řešení. Tam, kde nestačí rozumná domluva, nabízí pomoc občanský zákoník. Podle něj má sice majitel domu, bytu či pozemku právo se svým vlastnictvím libovolně nakládat, zároveň ale nesmí »nad míru přiměřenou poměrům« závažně rušit práva jiných osob. „Vlastník se má zdržet všeho, co působí, že odpad, voda, kouř, prach, plyn, pach, světlo, stín, hluk, otřesy a jiné podobné účinky (imise) vnikají na pozemek souseda v míře nepřiměřené místním poměrům a podstatně omezují obvyklé užívání pozemku,“ vysvětluje JUDr. Barbora Pospíšilová z pojišťovny právní ochrany DAS

   DAS

 • 1.Hluk

  Snáze si poradíte s hlučným kutilem ve vedlejším bytě než s diskotékou nebo hospodou v přízemí bytového domu. Abyste se mohli účinně bránit, musel by provozovatel porušovat povolené hlukové limity. Klid by měl ale vždy panovat v noci, v době mezi 22. až 6. hodinou. Pak jde o rušení nočního klidu a nezáleží na tom, jestli soused doma vrtá, nebo hlučí lidé vycházející z diskotéky. „V takových chvílích je vždy vhodné zavolat policii, aby se vzniklou situací zabývala,“ radí JUDr. Pospíšilová. Kromě policie se vyplatí kontaktovat i příslušný obecní úřad, aby prošetřil, jestli se sousedi nedopouštějí přestupku proti občanskému soužití, za který hrozí pokuta.

  4 nejčastější třecí plochy: Jak řešit peklo se sousedy

 • 2.Zvířata

  Ničí vám sousedovy slepice záhony? Krkem jim zakroutit nemůžete! „Pokud sousedova zvířata chytíte na svém pozemku, jste povinni je předat zpět sousedovi, popř. mu umožnit vstup na váš pozemek, aby si je odnesl,“ říká právnička. V případě, že vám sousedovo zvíře způsobí škodu, např. zakousne některou z vašich slepic, máte právo na náhradu vzniklé škody. „Nejprve se s ním zkuste dohodnout, popř. jej písemně vyzvěte k tomu, aby škodu nahradil,“ radí JUDr. Pospíšilová. Pokud soused nesouhlasí s mimosoudním řešením, budete se muset obrátit na soud. Dokázat, že škoda vznikla, ale bude na vás.

  4 nejčastější třecí plochy: Jak řešit peklo se sousedy

 • 3.Zápach

  Ruší váš klid zápach ze sousedova hnojiště? Nebo si udělal z žumpy trativod k hranicím pozemku? Když nepomůže domluva, nezbude vám nic jiného než se bránit soudní cestou, pomocí tzv. negatorní žaloby. Zákon ale většinou stojí na vaší straně. Výslovně se v něm zakazuje přímo přivádět imise na pozemek jiného vlastníka bez ohledu na míru takových vlivů a na stupeň obtěžování souseda.

  4 nejčastější třecí plochy: Jak řešit peklo se sousedy

 • 4.Stromy

  Stín stromů nebo závěje listí umějí poškodit sousedské vztahy. Řešení závisí na tom, co přesně vám vadí.

  Vzrostlé sousedovy stromy – o pokácení stromů nemůžete žádat, kdy vás napadne. K odstranění musíte mít rozumný důvod, a soud posoudí, zda právě stín je takovým důvodem.

  Plánovaná výsadba – zabránit sousedovi vysadit u společného plotu strom téměř nejde, můžete si ale pohlídat dodržení předpisů. Podle nich smějí být stromy, které dorůstají výšky větší než 3 metry, vysazeny od společné hranice pozemků 3 metry. Nižší stromy pak 1,5 metru.

  Přesahující větve – pokud soused nereaguje na žádost o jejich odstranění, můžete je sami (v přiměřené době po své žádosti) odstranit. Musíte to ale udělat šetrně a v období vegetačního klidu dřevin.

  Spadané listí – závěje listí ze sousedova stromu si musíte odstranit sami. „Soused není povinen je odklízet, ledaže by množství spadeného listí překročilo míru přiměřenou místním poměrům a podstatně vám omezilo obvyklé užívání vašeho pozemku,“ uvádí právnička Pospíšilová.

  4 nejčastější třecí plochy: Jak řešit peklo se sousedy

 • 5.Jak řešit spor

  Domluvte se: „Pokud chcete se sousedy do budoucna dobře vycházet, je vždy ideální řešit vzniklou situaci domluvou,“ radí právnička Pospíšilová.

  Vyzvěte ho k nápravě: Není domluva možná? Tak souseda vyzvěte (nejlépe písemně, doporučeným dopisem), aby zanechal svého jednání.

  Obraťte se na soud: Pokud soused na nic nereaguje, můžete se domáhat ochrany před imisemi (např. hluk, štěkot psa, kouř, smrad apod.) soudní cestou. „Je ale nutné si uvědomit, že ze zákona je zakázané pouze takové obtěžování, které je nepřiměřené místním poměrům a podstatně omezuje obvyklé užívání nemovitosti,“ vysvětluje právnička.

  4 nejčastější třecí plochy: Jak řešit peklo se sousedy

Sledujte pořady Blesk Zpráv

Epicentrum S prezidentem v Lánech Ptám se, pane premiére

Redakce Blesk Zpráv pro vás každý týden od pondělí do čtvrtka připravuje pořad Epicentrum s rozhovory na aktuální témata. Kromě toho vám pravidelně přinášíme názory prezidenta Miloše Zeman v pořadu S prezidentem v Lánech a zpovídáme i premiéra Andreje Babiše.

Aktuálně: Koronavirus

Volby 2020 (podzim)

Krajské volby 2020 Senátní volby 2020

Zobrazit celou diskusi
Další videa
Články odjinud