Poslal vás šéf na služební cestu? Víme přesně, co všechno vám má zaplatit

Autor: ula - 
19. 5. 2018
05:20

Vyslal vás zaměstnavatel na služební cestu? Měli byste si předem zjistit, jaké náklady vám musí proplatit, abyste nedopláceli ze své kapsy. Řada šéfů předpokládá, že si podřízení budou některé položky hradit sami, ale měl by se vám postarat např. o stravování. Záleží ovšem, jak dlouho vaše služební cesta trvá. Na co tedy máte nárok?

Na co máte nárok, když vás zaměstnavatel vyšle na služební cestu?

 • Jízdní výdaje – jízdenky, náklady na benzin, účtenka z taxíku.
 • Ubytování – nocleh v hotelu či jiném ubytovacím zařízení.
 • Stravné – záleží na délce trvání pracovní cesty.
 • Ostatní nutné vedlejší výdaje

„Na konkrétních detailech se však musíte dohodnout přímo se svým zaměstnavatelem. Ten by vám měl upřesnit, jakým způsobem se na konkrétní místo budete dopravovat, kde budete ubytováni a jakým způsobem bude probíhat stravování. Ačkoliv se zaměstnavatelé proplácení stravného často zdráhají, máte na ně nárok, a proto se jej domáhejte,“ radí právník Petr Novák z portálu Vaše nároky.cz.

Nedohodnete-li se se zaměstnavatelem jinak, je zaměstnavatel povinen vám vyplatit cestovné a stravné do deseti dnů po odevzdání všech potřebných podkladů. V opačném případě jej k tomu vyzvěte.

Video Poslankyně Pirátů a ČSSD: Vraťme zpátky placenou nemocenskou od prvního dne - Jaroslav Šimáček, Blesk Zprávy
1080p 720p 360p

Cestovné

Cestovným se rozumí jízdní výdaje, které vám při služební cestě vznikly. Může se jednat o výdaje na hromadnou dopravu či dopravu vlastním nebo služebním vozem.

Hromadná doprava

Pokud na své pracovní cestě využijete městské hromadné dopravy, náleží vám náhrada jízdného. Proto si uschovejte doklad o jeho zaplacení. Ten si ponechte i v případě, že využijete taxi službu.

Jestliže letíte letadlem, zaměstnavatel ve většině případech letenku zakoupí sám, pokud se tak však nestane, máte samozřejmě nárok na její proplacení.

Osobní automobil

„Pokud se se svým zaměstnavatelem dohodnete na využití vlastního osobního automobilu, přísluší vám za každý 1 km jízdy náhrada za spotřebované hmoty a sazba základní náhrady. Nejjednodušší je opět si při nákupu pohonných hmot vzít účtenku a tu si následně nechat svým zaměstnavatelem proplatit,“ radí právník.

Náhrada za spotřebované hmoty se jednoduše určí jako násobek ceny a množství spotřebované pohonné hmoty. Pokud nelze jednoznačně určit cenu pohonné hmoty, k výpočtu se využijí průměrné ceny stanovené každoročně vydávanou vyhláškou Ministerstva práce a sociálních věcí.

Aktuální sazba náhrady za 1 km jízdy v roce 2018 dle § 157 odst. 4 zákoníku práce činí:

 • u jednostopých vozidel a tříkolek nejméně 1,10 Kč.
 • u osobních silničních motorových vozidel nejméně 4,00 Kč

Video ODS na straně zaměstnavatelů: Je proti zrušení karenční doby a zavedení placení nemocenské již od prvního dne - Jaroslav Šimáček, Blesk Zprávy
1080p 720p 360p

Služební automobil

Jestliže se na služební cestu dopravujete služebním vozem, zaměstnavatel by vám měl proplatit pohonné hmoty, které jste museli nakoupit.

Stravné neboli diety

Nárok na stravné máte v případě, že vám pracovní cesta zabere alespoň 5 hodin. Konkrétní částky závisí na typu pracovně právního vztahu, ze zákona se ale částky pohybují nejméně ve výši:

 • 78 Kč, v případě doby trvání pracovní cesty 5 až 12 hodin,
 • 119 Kč, v případě doby trvání pracovní cesty déle než 12 hodin, ne však déle než 18 hodin,
 • 186 Kč, v případě doby trvání pracovní cesty déle než 18 hodin.

Bylo-li vám však během pracovní cesty poskytnuto jídlo, které má charakter snídaně, oběda nebo večeře, na které zaměstnanec finančně nepřispívá, tzv. „bezplatné jídlo“, přísluší vám stravné snížené za každé bezplatné jídlo až o hodnotu:

 • 70 % stravného, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
 • 35 % stravného, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
 • 25 % stravného, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Služební cesta do zahraničí = vyšší diety

Pokud vás zaměstnavatel pošle na služební cestu do zahraničí, máte nárok na vyšší diety. Sazby jsou však pro jednotlivé země různé. Stravné dostanete v zahraniční měně, pokud se ale se zaměstnavatelem dohodnete, je možné jej proplatit i v korunách.

„Nárok na stravné začíná v momentě, kdy autem přejedete hranice či vzlétne letadlo, pokud však dostáváte navíc bezplatné jídlo, stravné se vám bude krátit dle výše uvedeného výpočtu. V případě, že během pracovní cesty navštívíte více států, výše stravného se určí podle sazeb země, ve které strávíte nejvíce času,“ vysvětluje Novák.

Pokud však ale v zahraničí nestrávíte alespoň 18 hodin, nárok se opět krátí podle počtu hodin zde strávených, a to následovně:

 • 1-12 hodin, pro Vás znamená nárok na jednu třetinu sazby,
 • déle než 12 hodin, maximálně však 18 hodin, pro Vás znamená nárok na dvě třetiny sazby zahraničního stravného.

 

 

Doporučujeme

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
1080p 720p 360p
Další videa